Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Sveket mot EU göder populismen

Den osunda mytbildningen om EU som oåtkomlig och auktoritär gynnar bara den framväxande populismen, skriver Henrik Edin, Liberala ungdomsförbundet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Henrik Edin, förbundsordförande
Liberala ungdomsförbundet

I efterdyningarna av folkomröstningen i Storbritannien har även svenska debattörer börjat fråga sig om EU-medlemskapet verkligen är någonting för Sverige. Den kritik som framförs mot EU är både osaklig och missriktad. Enbart missnöje med politiken som kommer från Bryssel kan inte rättfärdiga ett utträde ur unionen. Om problemet är dålig politik finns det bara en rimlig och demokratisk lösning: att rösta bort de ansvariga politikerna.

Det finns en osund mytbildning när det handlar om EU. Ofta förmodas unionen vara oåtkomlig och auktoritär. Detta är förstås inte sant, men mytbildningen möjliggör för populister att använda argument som appellerar till människors oro. I ett sådant debattklimat faller fakta mellan stolarna. Känslorna av oro motiverar ett avståndstagande mot det främmande.

Överreagerar

Självklart kan dålig politik komma från Bryssel, men det kommer också dålig politik från Stockholm. Som liberal finns all anledning att vara kritisk till det socialdemokratiska styret, men trots regeringens tillkortakommanden skulle ingen liberal argumentera för att avskaffa riksdagen, eller den svenska staten. Det verkar däremot gå an när det gäller EU. När ett impopulärt politiskt beslut fattas i Bryssel vrålar populisterna att parlamentet ska läggas ner och unionen ska lösas upp.

Den demokratiska lösningen på dålig politik är och har alltid varit att avsätta de folkvalda, inte rasera hela den demokratiska strukturen. Populisternas utbrott vore löjeväckande, om de inte togs på så stort allvar. Unionen är nämligen direkt hotad av den sortens argument.

Sällan exalterade över EU

Det bristande intresset för de EU är ett stort problem. Medlemsländernas media är sällan exalterade över sådant som diskuteras i Bryssel. Att det kommer rapporter från de politiska processerna hör till ovanligheterna. Ibland blir det ramaskri när ett direktiv klubbas i parlamentet, trots att den bakomliggande processen ofta är flera år lång. Det är en bristfällig rapportering från media som leder till bristande förståelse för hur EU fungerar och som får medlemsländerna att koka av populism.

EU är ett alldeles för viktigt politiskt projekt för att det ska få skjutas i sank av populister. Det är dags att tala klarspråk. EU är en demokratisk institution som styrs av demokratiska processer. Om politiken inte är tillfredsställande finns det demokratiska sätt att förändra den. Man behöver inte omkullkasta hela systemet.

Henrik Edin

förbundsordförande

Liberala ungdomsförbundet