Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Efter detta förväntade vi oss att det borgerliga högerstyret, som faktiskt sitter på makten, skulle gå fram med kraftfulla åtgärder mot klanbaserade gäng. Istället fick vi, som hundratusentals andra göteborgare, läsa i denna tidning att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) utesluter satsningar mot otryggheten – otryggheten som drabbar stadens förorter hårdast, skriver debattörerna. Bild: Mia Höglund/Göteborgs-Posten

Svårsmält att högerstyret vägrar kraftsamla mot gängvåldet

När klanbaserade kriminella tar över gator i förorten utesluter Axel Josefson (M) en extra budgetsatsning mot gängvåldet med motiveringen att politiken på området redan är bra. Det är dags att bekämpa både förtryckande klanstrukturer och de kriminella klangängen, skriver Jonas Attenius (S) och Blerta Hoti (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tidens händelser har satt fingret på två av våra största samhällsproblem samtidigt, och hur de samverkar med varandra: gängkriminaliteten och segregationen. Det är uppenbart att den orättvist fördelade invandringen, den exempellösa segregationen och den rusande ojämlikheten har skapat en för hela samhället farlig situation i våra förorter. Polisen räknar idag med att ett 40-tal klanbaserade nätverk verkar i Sverige, varav 12 i Västsverige. Flera ägnar sig åt organiserad brottslighet. Deras våldskapital är stort, deras rekryteringsbas släktbaserad och deras inverkan på vår stad förödande.

Ökad jämlikhet

I vanliga fall hade vi, som socialdemokrater, ägnat denna debattartikel åt att kräva mer pengar till våra skolor och större satsningar på jobb för våra ungdomar. Både kriminologer och poliser är eniga om att den långsiktiga lösningen ligger där – i ökad jämlikhet och förstärkt offentlig närvaro. Vi måste återupprätta det svenska folkhemmet, driva en aktiv arbetsmarknadspolitik och sätta välfärden före dyra privatiseringar och ideologiska marknadsexperiment. Men det räcker inte. När klanbaserade kriminella nätverk struntar i rättsstaten och klanstrukturerna leder till parallella samhällen i våra förorter måste vi agera här och nu.

I denna anda, att detta är en kris som vi bara kan bekämpa genom partipolitisk enighet, har Socialdemokraterna undvikit att politisera kampen mot de kriminella klangängen här i Göteborg. På socialdemokratiskt initiativ bjöd vi för en tid sedan in lokalpolischefen och inrikesministern till kommunstyrelsen för att diskutera hur vi ska kunna gå vidare i brottsbekämpningen. Efter detta förväntade vi oss att det borgerliga högerstyret, som faktiskt sitter på makten, skulle gå fram med kraftfulla åtgärder mot klanbaserade gäng. Istället fick vi, som hundratusentals andra göteborgare, läsa i denna tidning att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) utesluter satsningar mot otryggheten – otryggheten som drabbar stadens förorter hårdast.

Istället fick vi, som hundratusentals andra göteborgare, läsa i denna tidning att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) utesluter satsningar mot otryggheten – otryggheten som drabbar stadens förorter hårdast.

Detta är en skandal. Föreställ er att klanbaserade kriminella gäng hade upprättat vägspärrar längs Hovåsvägen eller på Kungsportsavenyn - tror vi då att det borgerliga högerstyret hade uteslutit ytterligare satsningar på tryggheten? När högerstyret kapitulerar måste vi socialdemokrater agera. På nästa kommunstyrelsemöte lägger vi fram ett första paket mot klanbaserad kriminalitet och förtryckande klanstrukturer. I korthet går det ut på:

- Kartläggning av och obligatorisk utbildning om klanbaserade kriminella nätverk.

Kommunen måste veta exakt vilka klanbaserade kriminella nätverk som finns i Göteborg, exakt var i Göteborg olika klaner finns och hur de verkar. Denna information är helt fundamental för att kunna undergräva de klanbaserade nätverkens inflytande. Vi vet att klanbaserade kriminella nätverk försöker påverka politiska beslut och myndighetsutövning. Stadens socialsekreterare, alla lärare på skolor i utsatta områden och varenda förtroendevald politiker måste ha järnkoll på hur kriminella klannätverk ser ut, verkar och försöker påverka samhället.

Personal måste rustas

- Bekämpning av förtryckande klanstrukturer. Klanstrukturer hör till tiden före välfärdsstaten. Klanstrukturernas koppling till hedersförtryck, brist på jämställdhet och parallella samhällssystem är uppenbar – klansamhället erkänner inte individuella rättigheter och skyldigheter, har ingen tillit till det offentliga och har ett eget system för rättsskipning. I många förortsskolor, där det finns risk för förtryckande klanstrukturer, måste alla barn få lära sig om den svenska rättsstaten och våra individuella rättigheter. Skolpersonal och socialsekreterare måste vara rustade att larma om man misstänker att barn tvingas in i förtryckande klanstrukturer. Samtidigt måste avhopparverksamheten riktas in på att erbjuda vägar ut ur de kriminella klannätverken för alla som vill detta.

- Totalgranskning av alla bidrag och uthyrda lokaler. Kommunen måste gå igenom varje bidrag till kulturföreningar, allt finansiellt stöd till idrottsföreningar och alla uthyrda lokaler i det kommunala beståndet för att garantera att inte en enda krona går till de klanbaserade kriminella nätverken eller personer med koppling till desamma.

Motsats till välfärdsstaten

Det första steget i all politik är att erkänna hur verkligheten ser ut. Klanbaserade kriminella gäng utgör ett hot mot vår gemensamma trygghet. Förtryckande klanstrukturer tvingar in människor i parallella samhällsystem och står i direkt motsats till välfärdsstaten. Ingenting kan vara viktigare än att bekämpa den klanbaserade kriminaliteten och upplösa de förtryckande klanstrukturerna. Axel Josefson (M) har nu chansen att släppa prestigen och ta situationen på allvar. Våra förorter har inte råd med fler svek.

Jonas Attenius (S), kommunalråd

Blerta Hoti (S) kommunalråd