Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SURROGATMÖDRASKAP. De medicinska riskerna som graviditet och förlossning innebär är acceptabla om man väntar sitt eget barn. Att kräva att någon annan ska utsättas för riskerna förefaller däremot oetiskt, skriver debattörerna.

Surrogatmödraskap måste förbjudas även utomlands

Att inte kunna få barn kan vara mycket smärtsamt. Men det är inte en mänsklig rättighet att få barn och ingen har rätt att kräva att en annan kvinna bär deras barn mot betalning, med alla risker som en graviditet innebär, skriver Ingela Heiman och Nina Rose, Kvinnliga läkares förening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I februari i år kom en utredning som sa nej till att göra det lagligt med surrogatmödraskap i Sverige. Det är bra. Men fortfarande är det fritt fram att åka utomlands och hämta hem ett barn som en annan kvinna har burit för pengar, trots att EU har rekommenderat sina medlemsländer att införa ett förbud även utomlands eftersom det strider mot mänskliga rättigheter. Det är dags för Sverige att, som Frankrike Tyskland och Italien gjort, införa ett totalförbud för surrogatmödraskap.

Att vara gravid och genomgå en förlossning är något av det mest riskfyllda en fertil kvinna kan utsätta sig för. Utöver dödsfall kan kvinnan drabbas av sådant som avföringsinkontinens, depression, havandeskapsförgiftning, giftstruma eller blodpropp i lungan. Effekterna av en graviditet, både fysiska och psykiska, är omöjliga att sia om på förhand. Sveriges kvinnliga läkares förening vill även betona att den stora majoriteten av kvinnor som dör under graviditeten hör till lågriskgruppen, varför WHO brukar tala om att all women are at risk​. De medicinska riskerna som graviditet och förlossning innebär är acceptabla om man väntar sitt eget barn. Att kräva att någon annan ska utsättas för riskerna förefaller däremot oetiskt.

Risk för tvång

Medicinsk forskning inom epigenetiken visar att barnet i magen påverkas av mamman, även om de inte är besläktade rent genetiskt. Om mamman exempelvis haft högt blodtryck under graviditeten, riskerar barnet i vuxen ålder att i högre utsträckning drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. En gravid kvinna är inte endast en behållare utan påverkar det barn hon bär, oavsett vem som har bidragit med ägg och spermier.

Surrogatmödraskap ökar acceptansen för att man använder sig av en annan människas kropp för att tillfredsställa sina egna begär. Flera studier från bland annat Storbritannien och Australien tyder på att tillåtet altruistiskt surrogatmödraskap leder till en bredare acceptans av förfarandet att hyra någon annans livmoder i och utanför landet.​ Surrogatmödraskap handlar om ett handelskontrakt mellan en surrogatmamma och köparen. Kontraktet innebär att kvinnan avtalar bort rätten till sin kropp samt vårdnad och kontakt med barnet efter förlossningen.

Det finns sociala påtryckningar om att ställa sin kropp till förfogande för en annan människas önskningar och det kan aldrig uteslutas att ett altruistiskt surrogatmödraskap föregåtts av tvång. Det finns även risk för tragiska situationer för alla inblandade om till exempel surrogatmodern väljer att göra abort eller att behålla barnet, mot beställarparets vilja.

En kropp utsätter sig för hälsorisker och kommer i de flesta fall att begära kompensation för dessa. En kropp slipper hälsorisker men lider av barnlöshet och kommer därför att vara beredd att ersätta surrogatmodern. Glidningen mot ett kommersiellt surrogatmödraskap är omöjlig att kontrollera och glidningen som man sett i länder där enbart altruistiskt surrogatmödraskap tillåts är en stor reell risk.

Växande miljardindustri

Någon form av ekonomisk transaktion blir följden även av ett så kallat altruistiskt surrogatmödraskap och så kallad kostnadstäckning har setts som rimlig. Frågan är dock vad som är rimligt. Ska den minskning av aktuell årsinkomst och framtida pension som blir följden av eventuell sjukskrivning under graviditeten ersättas? I så fall blir frågan om ersättningen ska betalas av beställarparet eller av offentliga medel genom Försäkringskassa eller annan myndighet. En annan fråga rör ersättning för komplikationer vid graviditet och förlossning. Vem ska betala och vilken ersättning ska ges till surrogatmodern som drabbas av inkontinens eller depression?

I de flesta länder i världen är surrogatmödraskap inte möjligt. Runt om i världen inser allt fler att de kan tjäna pengar på denna nya form av handel med kvinnor och barn och det är nu en växande miljardindustri. Av den minoritet länder där det tidigare varit möjligt har flera infört restriktioner eller förbjudit handeln under den senaste tiden. Indien, som tidigare varit centrum för surrogathandel har nu förbjudit utländska beställarpar då de bedömt att surrogatmödrarna utnyttjats. Alla nationer påverkas av stora befolkningsströmmar och familjebildning över nationsgränser. De socioekonomiska, psykologiska, juridiska och medicinska följderna av surrogatmödraskap i stor skala har först under senare år börjat studeras vetenskapligt och ett forskningsområde börjar växa fram. Följden av denna kunskapstillväxt har blivit att de länder som har störst erfarenhet av surrogatmödraskap såsom Indien, Nepal och Thailand har skärpt lagarna mot surrogatmödraskap.

Kan inte tillåta barnköp utomlands

I denna växande handel måste den svenska regeringen vara tydlig med att vi inte kan tillåta att svenskar åker utomlands för att köpa barn genom surrogatmödraskap. Sverige måste stå upp för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s Kvinnokonvention. Europaparlamentet rekommenderade nyligen sina medlemsländer att införa förbud mot surrogatmödraskap. Av vilka skäl ska Sverige vara sämre än EU på att försvara kvinnor och barns rättigheter?

Det kan vara väldigt smärtsamt för människor som vill ha barn men inte har möjlighet till det. Men hur stark längtan efter barn än må vara så är det ingen mänsklig rättighet att ha barn. Det får inte ske på bekostnad av andra grundläggande etiska principer, trots att vi nu har medicinsktekniska möjligheter till det. Gränsen för hur långt vi kan gå för att tillfredsställa denna längtan måste dras vid människohandel.

Ingela Heiman

ordförande Kvinnliga läkares förening

Nina Rose

vice ordförande Kvinnliga läkares förening