Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Eva Olofsson (V), oppositionsråd Västra Götalandsregionen.
Eva Olofsson (V), oppositionsråd Västra Götalandsregionen.

SU får för lite resurser

Problemen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, är inte att sjukhuset får för mycket pengar. De borgerliga partierna och Miljöpartiet underfinansierar i själva verket verksamheten, skriver bland andra Eva Olofsson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I flera debattartiklar av vårdpersonal har situationen på Sahlgrenska universitetssjukhuset debatterats. De senaste nedskärningsförslagen på regionens största sjukhus kommer att slå hårt mot patienter och personal. Hundratals tjänster ska bort, behandlingar och operationer ska stoppas eller skjutas på. Ännu fler sjuksköterskor och undersköterskor ska ersättas av snabbutbildade vårdbiträden. Även stängning av avdelningar och minskning av personal på akuten ligger som förslag. På sikt kommer vi se fler patienter som söker för sådant som man hade kunnat förhindra. Är detta rimligt i en av landets rikaste regioner?

Bakgrunden är de borgerliga partiernas och Miljöpartiets underfinansiering av sjukvården.

Bakgrunden är de borgerliga partiernas och Miljöpartiets underfinansiering av sjukvården. De talar gärna om de miljarder de satsat på sjukvården men glömmer nämna att befolkning, löner och priser ökar varje år. Sahlgrenska universitetssjukhuset beräknas i år gå ungefär 200 miljoner minus samtidigt som mindre än hälften av göteborgarna får sin vård i tid enligt vårdgarantin. Operationer får ställas in därför att det saknas personal, både för operation eller vårdplats. Det behövs fler anställda, inte färre. För att få ekonomin i balans ska i stället var tjugonde anställd bort enligt förslagen. Allt detta kommer att leda till längre vårdköer och att mer personal lämnar sjukhuset.

Vi har ett annat alternativ. Ge Sahlgrenska universitetssjukhuset mer pengar. Vi vill satsa en miljard mer till sjukvården i Västra Götalandsregionen genom en skattehöjning med 30 öre. Personalbristen, överbeläggningarna och arbetsmiljöproblemen måste lösas. Ge vårdpersonalen fler kollegor, kortare arbetstid och börja höja lönerna så att personalen stannar kvar. Lyckas vi öppna fler vårdavdelningar kommer resten av sjukhuset att fungera bättre. Får vi fullbemannade operationsavdelningar kan vårdköerna försvinna.

En anledning till att personalen flyr är uppgivenhet över att det fattas resurser.

En anledning till att personalen flyr är uppgivenhet över att det fattas resurser. Enligt det budgetförslag från det moderatledda styret som regionfullmäktige skall ta ställning till 27 november kommer inga ökade resurser 2019. Att ta höjd i budgetar för löneökningar och befolkningsutveckling är ett minimum. Mer pengar är nödvändigt. Alternativet till detta är fortsatt underbemanning och vårdköer.

En diabetespatient som får ett något dyrare hjälpmedel i dag kommer inte behöva söka vård för framtida komplikationer. En patient som får sin operation i tid slipper lida. Det handlar till sist om rättvisa och hushållning med våra resurser på ett sätt som skapar ett gott liv för våra medborgare i regionen.

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Carina Örgård (V)

ledamot regionfullmäktige och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Lars Engen (V)

ledamot i styrelsen Sahlgrenska universitetssjukhuset