Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd och vice ordförande i byggnadsnämnden.
Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd och vice ordförande i byggnadsnämnden.

Styrning och ledning saknas för bostadsbyggandet!

Det är synnerligen allvarligt att de styrande i Göteborg inte förmår att hålla ihop stadens verksamheter. Detta slår hårt mot bostadsbyggandet, skriver Ann Catrine Fogelgren

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bostadsbristen i Göteborg är stor. 2017 köade cirka 218 000 personer på Boplats och det tar i genomsnitt drygt fem år för att få ett kontrakt. Enda sättet att minska antalet köande är att bygga fler bostäder. Planering för att bygga tar tid, och därför behöver staden en långsiktighet i att ta fram detaljplaner. Årets åtta första månader visar på ett drastiskt minskat antal planer som kommer ge färre bostäder, vilket är oroande.

Svårigheterna att starta nya detaljplaner och få framdrift i pågående planarbete har i dag blivit ett allvarligt problem på stadsbyggnadskontoret.

Svårigheterna att starta nya detaljplaner och få framdrift i pågående planarbete har i dag blivit ett allvarligt problem på stadsbyggnadskontoret. Det riskerar en kraftig inbromsning för stadens fortsatta utbyggnad och tillväxt. Orsaken är i första hand bristande resurser hos andra tekniska förvaltningar men allvarligare är en brist på samsyn mellan nämnderna. Nämndernas olika prioriteringar drar isär förvaltningarna och planeringen för staden hänger inte ihop. Den politiska samsynen för stadens bästa finns inte.

Det är synnerligen allvarligt att de styrande inte förmår att hålla ihop stadens verksamheter, en oförmåga som har tilltagit under mandatperioden.

Konsekvensen av att dra ner på antalet startade detaljplaner blir, att målen för antalet byggda bostäder 2023-2027 inte kommer att nås, vilket kommer att leda till att bostadskön ökar ytterligare.

Kommunen behöver hitta nya sätt att snabba på planeringen av bostadsbyggandet.

Kommunen behöver hitta nya sätt att snabba på planeringen av bostadsbyggandet. Väntetiden för att komma in i startplanen är lång, och i dag flyttas många starter fram vilket drabbar alla sorters bostäder. Ett typiskt exempel är ett äldreboende på Önneredsvägen, där exploatören bland annat vill bygga lägenheter med lägre hyror. Planarbetet skulle startat i våras men har ännu inte kommit i gång.

Det är hög tid att Göteborg följer andra kommuners exempel på hur exploatörer kan ta ett större ansvar för framdrift av planer samtidigt som kommunen har kvar myndighetsutövningen. Därför föreslår vi att stadsbyggnadskontoret ska genomföra ett pilotprojekt, där aktören driver planarbetet. Arbetssättet passar inte alla planer men det finns flera där detta skulle vara en framkomlig väg. Vi vet att intresset, kunskapen och kompetensen finns hos byggaktörerna.

Min förhoppning är att de rödgröna säger ja till min motion om att låta bygg- aktörerna ta fram egna detaljplaner. Det skulle göra det möjligt att sätta i gång fler planer och öka bygget av framtida bostäder i Göte-borg.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd och vice ordförande i byggnadsnämnden