Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Styr upp unga män och få en tryggare stad

Just nu växer ett nytt samhällsproblem fram i Göteborg. Det handlar om unga män som halkar efter. Konsekvenserna är destruktiva: sämre skolresultat, högre arbetslöshet och ett mer utbrett narkotikamissbruk. Vi måste styra upp de unga männen och samtidigt göra hela staden tryggare, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Verkligheten talar sitt tydliga språk. En viktig grupp unga män, med olika typer av bakgrunder, har halkat efter kvinnor i samma ålder. Fler kvinnor gör bättre ifrån sig i skolan och går vidare till högre utbildning; förra hösten utgjorde män bara en tredjedel av de antagna till Göteborgs universitet. Arbetslösheten bland unga kvinnor i Göteborg ligger på rekordlåga 4,9 procent – samtidigt som 8,3 procent av de unga männen går utan arbete. Missbruk är mer utbrett bland unga män än unga kvinnor.

Driver omkring och skapar oro

Den relativt höga arbetslösheten bland unga män är dålig för Göteborgs utveckling. I förlängningen blir detta en trygghetsfråga – kanske särskilt i ytterstaden. Det är i första hand unga män utan sysselsättning som driver omkring och skapar oro i sina närområden. Det är dessa unga män som till stor del utgör rekryteringsbasen för religiös extremism och kriminella gängbildningar.

Att styra upp de unga männen har därför blivit en av de viktigaste frågorna på den politiska dagordningen. Det ska naturligtvis inte ske på de arbetslösa unga kvinnornas bekostnad. De ska hela vägen ges den support de behöver. Men för att nå resultat med de unga männen måste vi arbeta både förebyggande, med sociala och jobbrelaterade insatser, och mer operativt, med tuffare tag i brottsbekämpning och arbetet mot våldsbejakande extremism.

På den förebyggande sidan är inriktningen att steg för steg minska arbetslösheten bland de unga männen. Vi har de senaste åren bland annat byggt upp fyra nya så kallade kompetenscenter med uppdrag att lotsa en bred grupp av göteborgare från försörjningsstöd till sysselsättning. Detta har även de unga männen stor nytta av.

Ung Öst har stöttat unga män i att lämna hederskultur, överge kriminella nätverk och skaffa sig en laglig sysselsättning.  Nu vill vi utvidga det till fler utsatta stadsdelar i Göteborg.​

I tillägg till detta vill vi nu göra en specifik satsning på att växla upp det pågående projektet Ung Öst. Detta projekt har så långt varit framgångsrikt i relativt liten skala. Nu vill vi utvidga det till fler utsatta stadsdelar i Göteborg.

Vad Ung Öst framför allt har lyckats med är att, med de unga männen i centrum, skapa det nödvändiga samarbetet mellan socialtjänsten, fältassistenter, föreningsvandrare, polisen och andra lokala aktörer. Med samlade krafter har man nått en målgrupp som tidigare har stått långt från såväl den lagliga delen av arbetsmarknaden som samhällsinstitutionerna i stort. Även de svåraste fallen har kunnat inkluderas. Ung Öst har stöttat unga män i att lämna hederskultur, överge kriminella nätverk och skaffa sig en laglig sysselsättning.

I uppväxlingen av Ung Öst till alla utsatta områden vill vi också se ett förstärkt arbetsmarknadsfokus. Planen är därför att aktivt koppla på tidiga insatser i skolvärden, vuxenutbildningen, andra utbildningsvägar och de riktigt aktiva arbetsmarknadsåtgärderna.

På den operativa sidan finns det nu positiva tendenser i flera områden i staden. Införandet av Trygg i Göteborg-modellen – ett tätt samarbete mellan stadsdelsförvaltning, polis och andra aktörer – har tillsammans med andra trygghetsåtgärder börjat ge effekt. Gårdsten – med sitt speciella arbete – och Backa där idrottslivet varit drivande – är områden som lyft sig ordentligt över ett antal år. I Bergsjön har ett mer aktivt polisarbete, tillsammans med andra trygghetsåtgärder, gjort att brottsligheten minskat med 41 procent sedan 2014. Samtidigt är läget fortfarande problematiskt i andra områden. Unga män i kriminella och extremistiska nätverk är alltjämt ett mycket allvarligt problem i flera lokalmiljöer.

Riskzon för extremism

Verkligheten visar att unga män utan sysselsättning hamnar i en särskild riskzon för extremism och brottslighet. Att styra upp dessa unga män är därför en central nyckel till att göra hela staden tryggare. Med förstärkningen av Ung Öst tar vi ett mycket viktigt steg i den riktningen.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg