Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.

Studenternas reella inflytande är viktigt

Chalmers sätter stort värde på ett starkt och reellt studentinflytande, och tillämpar en modell som studenterna själva har röstat fram. Den har tjänat oss väl, skriver Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik, Kårobligatoriet, 29/7

Universitetsutbildning av hög kvalitet kräver engagerade studenter. När de har starkt inflytande över utbildningens kvalitetssäkring och utveckling blir resultatet bättre, är vår erfarenhet på Chalmers. Därför är chalmersstudenterna väl representerade i våra styrelser, i ledningsgrupper och i beslutsprocesser.

Chalmers behöll kårobligatoriet vid stiftelsebildningen 1994. Detta inom ramen för Chalmers frihet, helt enligt dåvarande utbildningsminister Per Unckels intentioner med stiftelsehögskolorna. Genom överenskommelse med våra studenter valde högskolans styrelse att fortsätta det goda samarbetet med Chalmers studentkår, och behålla medlemskapet obligatoriskt även när det statliga kårobligatoriet avskaffades 2010. Detta med starkt stöd av våra studenter. Uppdraget till Chalmers studentkår att representera alla chalmerister gäller tills vidare. Vi är noga med att informera nya studenter om att Chalmers fungerar så.

Nöjda studenter

Utvärderingar visar att våra utbildningar håller hög kvalitet. Enligt International Student Barometer, ISB, och vår egen studentbarometer är våra studenter väldigt nöjda med sitt inflytande och sin utbildning. Föreningslivet är rikt och uppvisar en mångfald och ett engagemang som få andra universitet har.

Notera att även studentkårer vid statliga lärosäten har monopol på att organisera studentinflytandet, men att deras kårstatus är tidsbegränsad till tre år i taget.

Chalmers ledning är alltid beredd att ta en konstruktiv diskussion i frågan

En skillnad är att det är frivilligt att vara medlem i kåren vid statliga lärosäten. Den friheten för individen är lätt att sympatisera med som princip. Men kårernas oberoende och styrka har minskat. I snitt är 42 procent av studenterna medlemmar i de statliga universitetens kårer. ”Sammanfattningsvis anser Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att det finns demokratiska, ekonomiska och kunskapsmässiga brister i hur studentinflytandet bedrivs”, skriver UKÄ om läget vid de statliga lärosätena i sin analys från 2017. Friheten att organisera sig som man vill kan inte vare sig lätt eller automatiskt växlas in i faktiskt studentinflytande, vilket lagen kräver.

Ser stora fördelar

Chalmers sätter stort värde på starkt och reellt studentinflytande, och tillämpar en modell som studenterna själva har röstat fram. Den har tjänat oss väl. Så länge transparensen är god, beslutsprocesserna är demokratiska, kåren agerar partipolitiskt oberoende – i alla medlemmars intressen – och studenterna är nöjda ser jag stora fördelar med den modell vi har och är både glad och stolt över vårt unika studentinflytande. Men Chalmers ledning är alltid beredd att ta en konstruktiv diskussion i frågan.

Stefan Bengtsson

rektor och vd, Chalmers