När företag startas i kriminellt syfte skapas en svart ekonomi som kriminella nätverk gynnas av. Det Småföretagarna missar är att de egna medlemmarna är brottsoffer när konkurrensen blir osund. Därför behövs regeljusteringar, skriver Linda Westerlund Snecker (V).

Stryp företagens möjligheter att råna välfärden

Det är bra att regeringen äntligen agerar mot den ekonomiska brottsligheten. Men det krävs betydligt mer än en gemensam myndighet som sköter statliga utbetalningar. Nu måste regeringen göra upp med den omfattande svarta sektor som uppstått till följd av den tidigare alliansregeringens regellättnader för företagen, skriver Linda Westerlund Snecker (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Många partier ropar högt efter hårdare tag mot brottslingar och strängare straff, men ropen handlar nästan uteslutande om 20-åriga unga män som skjuter ihjäl varandra i kamp om gatans territorier. De kriminella som sitter och superar på Stureplan och bjuder runt vid drinkborden har hittills fått agera relativt ostört.

Därför är det glädjande att Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) äntligen agerar mot den ekonomiska brottslighet som hänger samman med hoten mot tryggheten. Nu föreslås en ekomyndighet som ska ha hand om alla statliga utbetalningar för att inte skattepengar ska blåsa upp kriminella.

Gör upp med nyliberal politik

Men för att inte den nya ekomyndigheten ska bli ett ensamt fyrtorn i ett fortsatt hav av högerpolitik, krävs betydligt mer än att strypa utbetalningar till a-kassorna, Försäkringskassan och kommunerna. Det är hög tid att göra upp i grunden med den nyliberala politik som gett den omfattande svarta sektorn medvind.

Få verkar minnas att det var Alliansregeringen som skapade en helt ny kategori av brottslingar, då portarna öppnades för att kriminella skulle kunde lägga kofoten på hyllan och i stället använda företag för att göra ekonomisk vinning.

Det är kanske det perfekta brottet. Ingen komplicerad penningtvätt behövs.

Det var under Annie Lööfs (C) tid som näringsminister som ett flertal administrativa lättnader genomfördes för att företagare skulle få en enklare vardag. Det kallades att krånglig byråkrati för företagare skulle försvinna.

Vad det ledde till var att företagare nyttjade chansen och började använda sitt företag som ett brottsverktyg. Alliansregeringen slopade kravet på revisor i små bolag, gjorde det enklare att skaffa F-skattsedel liksom att senarelägga bokföringen samt halverade kravet på aktiekapital till 50 000 kronor.

Företagen nya brottsverktyg

Enligt Ekobrottsmyndigheten har dessa förenklingar fungerat som glidvalla under skidorna för kriminella. I stället för kofoten används företag för att råna välfärden på våra gemensamma resurser.

Ekobrottsmyndigheten anger i sin lägesrapport för 2016 att myndigheten under flera års tid sett en utveckling där företag i allt större utsträckning utnyttjas som brottsverktyg, då grovt kriminella startar företag vars enda affärsidé vilar på att begå ekonomisk brottslighet samt att gränsen mellan den kriminella världen och det etablerade näringslivet alltmer tycks suddas ut. Det är kanske det perfekta brottet. Ingen komplicerad penningtvätt behövs – ingen riskabel hantering av knark eller vapen. Det ger en säker inkomst som stadigt tickar in från en källa som aldrig sinar.

Den ekonomiska brottsligheten är dessutom sannolikt ett väsentligt större samhällsproblem än vad brottsstatistiken visar. Mörkertalet bedöms vara stort eftersom de anmälda brotten främst är ett resultat av Skatteverkets kontroller och konkursförvaltarnas utredningar. Fallen i Södertälje är en krusning på ytan som visar hur stor problematiken är. Av 100 nya företag som startas i Sverige tros sju vara skapade enbart i syfte att begå brott.

Vänsterpartiet vill se enkla och tydliga regelverk, framförallt på upphandlingsområdet, som stänger dörren för skattefusk, felaktiga utbetalningar och svartjobb samt gör det lätt att göra rätt både för det allmänna och för företagen.

  • Krav på kollektivavtal och justa villkor gynnar de företagare som gör rätt för sig.
  • Återförd revisionsplikt för mindre aktiebolag.
  • Månadsredovisningen av antalet anställda.
  • Stopp för vinstjakten i välfärden, eftersom det är anledningen till att välfärden fungerar som en marknad för privata företag.

Vi ser fram emot att den nya ekomyndigheten kommer på plats, men för att minska kriminaliteten krävs också ett slut på regeringens naiva applåderande av borgerlig entreprenörspolitik, som lett till storskaligt svindleri med bidragspengar men där brottsoffret är ansiktslöst och anonymt. På en gång ingen och envar. Ingen av oss är direkt bestulen – ändå drabbas vi alla.

Linda Westerlund Snecker (V)

rättspolitisk talesperson