Maria Nilsson  (L), ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Maria Nilsson (L), ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Stridsåtgärder måste bli proportionerliga

Det står bortom alla tvivel att stridsåtgärderna i Göteborgs hamn blivit oproportionerliga när vart fjärde företag i Göteborg påverkas. Syftet med en proportionalitetsprincip är dock inte att begränsa ena partens inflytande, skriver Maria Nilsson (L).

ANNONS

Slutreplik

Hamnkonflikten, 29/1 och 1/2

Ali Esbati (V) replikerar Liberalernas debattartikel om att införa en proportionalitetsprincip och kallar förslaget ”Okunnigt, föraktfullt, illavarslande och auktoritärt” och anklagar Liberalerna i samma artikel för att ”höja tonläget”. Att föreslå en princip som finns i två av våra närmsta grannländer kan knappast ses som auktoritärt – att däremot avfärda förslag från meningsmotståndare genom att inkompetensförklara dem framstår i sammanhanget som mer auktoritärt.

Vänsterpartiet fastnar i samma retorik som de anammat i decennier och som går ut på att utmåla arbetsgivare och direktörer som de stora bovarna.

Att Ali Esbati och Vänsterpartiet sympatiserar med Hamnarbetarförbundets rätt att obegränsat ta till stridsåtgärder är ingen nyhet. Vänsterpartiet fastnar i samma retorik som de anammat i decennier och som går ut på att utmåla arbetsgivare och direktörer som de stora bovarna i sammanhanget. Ali Esbati har emellertid missat en viktig detalj. Syftet med en proportionalitetsprincip är inte att begränsa ena partens inflytande. Det är att ge arbetsdomstolen möjlighet att pröva ifall en stridsåtgärd, utförd av såväl arbetsgivare som arbetstagare, är oproportionerlig i förhållande till det önskade utfallet.

ANNONS

Det står bortom alla tvivel att stridsåtgärderna i Göteborg blivit oproportionerliga när vart fjärde företag i Göteborg påverkats. Konsekvenserna av det är i förlängningen svagare tillväxt vilket kommer att slå mot de personer som Esbati säger sig försvara. Eller är minskad tillväxt något Vänsterpartiet vill offra för en politisk markering?

I den händelse Göteborgs hamn inte längre anses vara tillförlitlig kan handeln i framtiden mycket väl riktas om.

Ali Esbati undviker helt de ekonomiska utmaningarna som den rådande luckan i regelverket medför. Snart öppnas Göteborgs hamnar för en frihandel som omfattar en tredjedel av världens BNP när Japans frihandelsavtal med EU börjar gälla. Redan 15 000 jobb i Sverige är beroende av handeln med Japan, och det kan bli fler till följd av det nya frihandelsavtalet.

I den händelse Göteborgs hamn inte längre anses vara tillförlitlig kan handeln i framtiden mycket väl riktas om. Då riskerar hamnen snart sin position som Skandinaviens största containerhamn och hanteringen skulle gå via andra hamnar såsom Oslo. Det skulle vara en stor förlust för svenska företag, svensk tillväxt och Sveriges välfärd

Maria Nilsson (L)

ledamot riksdagens arbetsmarknadsutskott

ANNONS