Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Samtidigt som vindkraftverken blir allt större och mer effektiva, kommer det räcka med att man totalt har 5 000 vindkraftverk för att generera 50 procent av Sveriges elbehov, skriver Jeanette Lindeblad och Henrik Aleryd, Svensk vindkraftförening. Bild: Erik Johansen / TT
Samtidigt som vindkraftverken blir allt större och mer effektiva, kommer det räcka med att man totalt har 5 000 vindkraftverk för att generera 50 procent av Sveriges elbehov, skriver Jeanette Lindeblad och Henrik Aleryd, Svensk vindkraftförening. Bild: Erik Johansen / TT

Strömavbrott ett säkerhetshål i infrastrukturen

Ett pålitligt elsystem är viktigt för det moderna och effektiva välfärdssamhället. Förnybar energi ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv, en ökad lokal elproduktion leder till ökad motståndskraft, ändå är el och elnät inte klassat som en del av Totalförsvaret, skriver Jeanette Lindeblad och Henrik Aleryd, Svensk vindkraftförening.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tänk efter, vad kan du göra utan el? Du kan inte betala med kort eller Swish, butikerna är svarta, dörrarna öppnas inte och kassorna fungerar inte. Mobilen kan du använda så länge batterierna i mobilmasten räcker. Sen är det slut. Du kan inte tanka bilen, värmen slutar fungera, internet fungerar inte och så vidare.

El har blivit så självklart i samhället att vi inte längre tänker på den.

Vindkraft är en lönsam och effektiv decentraliserad elproduktion, det vill säga en elproduktion som är spridd över landet och därmed mindre sårbar. Vid en större störning skulle vindkraften kunna bidra till att bygga upp de regionala näten som sen kan kopplas ihop och på så sätt minska avbrottstiderna.

Energimyndigheten bedömer att vindkraften kommer att stå för en stor del av elproduktionen, mer än 50 procent, i Sverige om 20-25 år. Anledningen till detta är att de större vindkraftverk som numera byggs är det billigaste sättet att generera el på. Den vindkraft som nu projekteras och kommer att byggas är så billig att den inte längre behöver något stöd, inte ens elcertifikat.

Räcker med 5 000 vindkraftverk

Samtidigt som vindkraftverken blir allt större och mer effektiva, kommer det räcka med att man totalt har 5 000 vindkraftverk för att generera 50 procent av Sveriges elbehov. I dag finns det cirka 3 600 vindkraftverk i Sverige.

Vindkraften är en distribuerad elproduktion som är svårare att slå ut jämfört med större centraliserade anläggningar

Dessa 5 000 vindkraftverk förutsätter att de står på ställen där det blåser bra och med så få motstående intressen som möjligt. Det säkerställer tillståndsprocessen. Om det hamnar på ställen där det blåser sämre och inte tillåts vara så stora kommer det att behövas 15 000 vindkraftverk i stället. Det blir dyrare och sämre för alla.

En stor del av dagens elproduktion från vindkraft i södra Sverige sker i dag i Försvarsmaktens stoppområden. Dessa områden inrymmer ofta en stor del de bästa vindresurserna och det finns en hel del vindkraftverk inom dem. Tidigare omfattades halva landytan i södra Sverige av försvarets restriktioner och sedan 2017 finns beslut om att utöka områdena ytterligare.

Genom samverkan, dialog och kompromisser vill vi utveckla och optimera områden så att det underlättar för Försvarsmakten samtidigt som nivån på elproduktionen minst bibehålls.

Vindkraften mindre sårbar

Vindkraften är en distribuerad elproduktion som är svårare att slå ut jämfört med större centraliserade anläggningar. Försvarsberedningen skriver så här: ” Vid krig i Sverige kommer kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals med stor sannolikhet att behöva stängas ned på grund av riskerna med krigshandlingar på svenskt territorium.”

Vindkraften måste få en utökad roll när vi utformar framtidens distributionssystem i ett samhälle med ständiga förändringar och där människor blir alltmer beroende av tillförlitlig elektricitet. Förenkla tillståndsprocesserna för att underlätta utbyggnaden av nödvändig kapacitet, lokalt och regionalt.

Samhället har blivit alltmer beroende av elektricitet, så elsystemets tillförlitlighet är helt avgörande, vi borde inte äventyra det!

Jeanette Lindeblad

ordförande

Henrik Aleryd

ledamot

Svensk Vindkraftförening