Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Stora vinster med nedgrävd kraftledning

Svenska Kraftnät vill bygga en ny kraftledning från Trollhättan till Lerum. Det vore bättre för miljön och människors hälsa att gräva ner kabel i stället, skriver Sofia Karlsson och Robert Larsson, LRF.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den planerade kraftledningen är en sträcka på 7,4 mil. Motivet är att ”säkra elförsörjningen i Västra Götaland”. Byggstart är planerad till 2018.

Svenska kraftnät säger att man valt ett alternativ med så liten påverkan som möjligt. Men ett stort antal sakägare berörs. Nästan alla problem försvinner om man i stället gräver ner kabel.

Svenska Kraftnät söker nu tillstånd, och det finns möjlighet för kommuner och sakägare att komma med synpunkter.

En kraftledningsgata begränsar framtida möjligheter att utveckla verksamheter. Samhället har redan tagit 450 000 hektar ur produktion för kraftledningar. Nu planerar man att ta ytterligare mark, trots att det finns samhällsekonomiskt mer lönsamma alternativ.

Nedgrävd kabel förordas i Danmark. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande ligger bakom valet av gammal teknik här, när det finns en modernare, som är mer skonsam för miljön.

Billigare underhåll

En markförlagd kabel är dyrare att bygga, men billigare att underhålla. Det är vansinnigt att inte beaktar markens produktionsförmåga, vad gäller livsmedel och ett framtida behov av energi.

I skogen är konsekvenserna tydliga. För varje hundratal meter försvinner en hektar produktiv skogsmark. Det är ett avbräck för ägaren, men också för samhället. Skogsbruket är för värdefullt för Sveriges ekonomi för att offras för breda kraftledningsgator.

Växande skog binder kol. Så även ur ett klimatperspektiv är det angeläget. Av den planerade ledningen går 3,5 mil genom skog, en del riksintresse för naturvården.

Det finns skäl att ta oro över magnetfälten på allvar. WHO har slagit fast att det finns ett samband mellan magnetisk strålning och leukemi hos barn.

Mätningar i Västsverige visar att barn utsatts för 20 gånger så höga doser mikrotesla som är tillåtet inom industrin.

Vi anser att markförlagd kabel är att föredra framför en kraftledningsgata.

Sofia Karlsson

ordförande i LRF Västra Götaland

Robert Larsson

regionchef i LRF Västra Sverige