Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande och Gunilla Levén (M), regionråd och ordförande i personalutskottet

Stora vårdsatsningar som börjar ge resultat

Vi har tillfört sjukvården hela fem miljarder kronor de senaste tre åren. Men trots detta och mer personal är köer och väntetider fortfarande för långa. Tendensen är dock att det nu börjar gå åt rätt håll, skriver Johnny Magnusson (M) och Gunilla Levén (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Sjukvården, 31/3

I en debattartikel ägnar sig Ann-Sofie Hermansson (S), Håkan Linnarsson (S) och Anna Johansson (S) åt att angripa Grönblå samverkans politiska ledning i Västra Götalandsregionen. Denna gång med den så viktiga cancervården som inledande förevändning.

Återigen är det den s-ledda regeringen som kan göra underverk. Det handlar då om 2 000 nya medarbetare i Västra Götalandsregionen till 2022 medan Grönblå samverkan samlar skattepengar på hög. Fakta är att förra året ökade antalet nettoarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland med 1 235 personer. Av dem är 154 sjuksköterskor och barnmorskor, 317 undersköterskor och 202 läkare. Detta under ett år – inte fyra, så nog har antalet medarbetare i vården ökat rejält under Grönblå samverkans ledning.

Tendensen god

Vi i den grönblåa majoriteten har tillfört sjukvården hela fem miljarder kronor de senaste tre åren. Men trots mycket stora ekonomiska tillskott och personalökningar så har inte produktiviteten ökat och fortfarande är köer och väntetider för långa, vilket vi självklart inte är nöjda med. Tendensen är dock glädjande nog att det nu börjar gå åt rätt håll. Faktum är också att den socialdemokratiskt ledda regeringen inledde med att ta bort Alliansregeringens kömiljard, riktade pengar för att korta köerna, med resultatet att köerna ökat nästan överallt i Sverige, och mest i de s-styrda landstingen.

Nya grepp behövs

Det krävs också nya grepp för att möta vårdens utmaningar. Därför är det av stort värde att Västra Götalandsregionen i grunden har en stark ekonomi som möjliggör utveckling och satsningar. Den grönblå majoriteten har inlett sådana på framtidens vårdinformationsmiljö, som kommer förbättra arbetsmiljön såväl som invånarnas kontakt med vården.

Vi har också kunnat fördubbla OB-ersättningen för vårdpersonal som jobbar natt. Det har nu fullföljts med en höjning av OB-ersättningen på helger med 15 procent. Därutöver har vi satsat en miljard kronor på omställningen av vården, där den nära vården är i fokus och som vidare innebär en koncentration av högspecialiserad vård för ökad tillgänglighet, kvalitet och en jämlikare vård.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande

Gunilla Levén (M)

regionråd och ordförande i personalutskottet