Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det finns ingen forskning som visar att marknadshyror löser bostadsbristen. Så berätta gärna för oss, Per Bolund (MP), hur vi ska lösa bostadsbristen genom ”flyttkedjor via hyreshöjningar”, skriver Kristofer Lundberg och Christina Abrahamsson, Hyresgästföreningen.
Det finns ingen forskning som visar att marknadshyror löser bostadsbristen. Så berätta gärna för oss, Per Bolund (MP), hur vi ska lösa bostadsbristen genom ”flyttkedjor via hyreshöjningar”, skriver Kristofer Lundberg och Christina Abrahamsson, Hyresgästföreningen.

Stora hyreshöjningar runt knuten med regeringens politik

Samtidigt som vi översköljs av analyser om hur nära KD och övriga partier ligger SD, om invandringspolitik och genusperspektiv, så står tre miljoner boende i hyresrätt inför en betydande ekonomisk problematik som för många kommer att resultera i hemlöshet, skriver Kristofer Lundberg och Christina Abrahamsson, Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag har vi fri hyressättning (marknadshyra) i nyproduktion men enligt skrivningen i Januariöverenskommelsen så ska läge och även lägesfaktorn mellan olika orter få ett större genomslag i hyressättningen 2021 vilket kommer påverka hyresnivåerna och då särskilt i större städer. Tre miljoner i det befintliga bostadsbeståndet riskerar då att få hyreshöjningar.

Den fria hyressättningen (marknadshyra) gäller för ena parten, det vill säga fastighetsägaren vilket innebär att begreppet fri i detta sammanhang blir märklig och även ordet marknad då marknad förutsätter jämvikt, en jämvikt som inte existerar inom ett land med rekordartad bostadsbrist och där FN varnar för att Sverige håller på att bygga slumområden.

I den senaste enkätundersökningen från Boverket framkommer att i 240 av landets 290 kommuner råder bostadsbrist. Trots det står lägenheter tomma i bostadsbristens Sverige, för många har inte råd med hyran i nyproducerade lägenheter alternativt nyrenoverade med en oändlig rad ”tillval” som ingen behöver eller efterfrågar men som ger höga hyrespåslag i all evighet. Tillval tillämpas även inom allmännyttan trots att kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och trots att barnfamiljer saknar bostad och barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020.

Läs på, Per Bolund (MP)!

Bostadsminister Per Bolund (MP) – Vänligen läs på!

Då bostadsbristen är högst i våra universitetsstäder innebär det att unga får tacka nej till utbildningsplatser och näringslivet hämmas. Lösningen enligt Per Bolund (MP) är fri hyressättning inom ramen för Januariöverenskommelsen (Arbetsmarknadsnytt 2019-06-03). Att det saknas forskning som stödjer marknadslösningen och att svensk och internationell forskning med hög evidens i stället pekar på motsatsen är inget som besvärar bostadsministern. Förutom att den fria hyressättningen kommer att ge höjda hyror så är det en överföring av våra skattemedel till redan vinstrika fastighetsbolag då kostnaden för bostads- och socialbidrag ökar.

Våra hem ingen handelsvara

Berätta för oss, Per Bolund, hur vi ska lösa bostadsbristen genom ”flyttkedjor via hyreshöjningar” och hur man kan motivera någon att flytta från en villa på 250 kvm med trädgård och socialt nätverk i närområdet till en mindre hyreslägenhet med högre hyreskostnad. En medelstor nyproducerad eller nyrenoverad tvårumslägenhet i storstad ligger i dag mellan 9 000 –

12 000 kronor. Efter 2021 kommer hyrorna höjas ytterligare i hela landet och peaka i stadskärnorna enligt forskningsrapporternas prognoser. Läs gärna på hur det fungerar i övriga städer inom Europa och vad fri hyressättning lett till där.

Nyliberalismen har vunnit terräng och resulterat i att bostaden inte längre betraktas som en mänsklig rättighet, att välfärdssektorn dräneras genom vinstuttag samtidigt som skolresultaten sjunker och infrastrukturen försummas

Nyliberalismen har vunnit terräng och resulterat i att bostaden inte längre betraktas som en mänsklig rättighet, att välfärdssektorn dräneras genom vinstuttag så vårdköerna växer, livsviktiga mediciner fattas på apoteken samtidigt som skolresultaten sjunker och infrastrukturen försummas. Allt detta döljs under det missvisande mantrat att ”valfrihet är endast möjlig vid privatisering” tack vare bland annat fastighetslobbyn och media.

Kritiken uteblir eftersom välbeställda bostadscurlas med 40 miljarder per år av våra gemensamma skattemedel. Statsfinansierad städhjälp och ett nytt glänsande kök, delfinansierat med våra skattemedel, borde användas till bostadsbyggande, skattefria underhållsfonder och statliga topplån för hyresrätter och att vinsten stannar kvar inom välfärden.

Vem befriar nyliberalismen?

Vad betyder då nyliberalismens frihet och vem befrias?

Grundpelaren för det som nyliberalen kallar ”ekonomisk frihet” är just marknaden. Den perfekta marknaden är fri, utan yttre tvång, men hur fri är den när bostadsbyggandet i Sverige i stort sett drivs av fyra stora privata byggbolag? Nu klingar ordet oligopolställning plötsligt eftersom vi vet att dessa byggbolag dessutom kontrollerar hela kedjan, från material till byggande och försäljning.

Nyliberalen hävdar även att ”ekonomisk frihet” och ”välstånd” har en stark korrelation, men i Sverige har det skapat ett motsatt förhållande där ökad rikedom för en grupp lett till ökad fattigdom för en annan, det vill säga en återgång till förra sekelskiftets ekonomiska klimat då människor stod med sitt bohag på gatan eftersom hyressättningen var fri och politiken inte tog sitt ansvar.

Nyliberalismens myter om ”privatisering”, ”ekonomisk frihet”, ”marknad” och ”flyttkedjor löser bostadsbristen” är inte avsedda att förmedla sanningar eller lögner. ”Myter skapas för att definiera gemensamma föreställningar och värderingar och för att rättfärdiga våra handlingar och just nu är det marknaden och företagens logik som får dominera och förklara varför det inte finns bostäder till alla” (Crush forskarnätverk) eller varför välfärden eroderar.

Myter gör världen mer begriplig och uthärdlig och vi som ifrågasätter myterna framstår därför som mindre kunniga, men vi låter oss inte hindras utan hävdar envist att det är solidaritet och allmänintresse som skapar det goda samhället. Om det ska vi berätta.

Kristofer Lundberg

ordförande, Hyresgästföreningen västra Sverige

ordförande, HGF Angered Göteborg

Christina Abrahamsson

ledamot, regionstyrelsen Hyresgästföreningen västra Sverige

ordförande, HGF Centrum Göteborg