Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stora ekonomiska satsningar ska göra sjukvården bättre

DEBATT: Jag håller självklart med om att sjukvården måste vara både patientsäker och erbjuda en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Vi satsar därför extra på personalen, arbetsmiljön och ledarskapet framöver, skriver Johnny Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Sjukvårdskrisen, 28/4

Efter valet 2014 tog Grönblå samverkan över den politiska ledningen i Västra

Johnny Magnusson (M),
regionstyrelsens ordförande

Götalandsregionen. Mycket fungerade väldigt väl, men framförallt sjukhusgrupperna drogs med problem och det mesta av detta har strukturella orsaker som fått fortgå under lång tid. För att ge bättre förutsättningar för sjukhusen att komma till rätta med detta så gjorde vi stora ekonomiska satsningar. Vi kan konstatera att mycket fungerar väl i sjukvården och är på väg åt rätt håll. Samtidigt är vi medvetna om att det krävs ett långsiktigt arbete och en utveckling av sjukvården inom flera områden.

Jag håller självklart med om att sjukvården måste vara både patientsäker och erbjuda en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Ett led i att utveckla en långsiktigt god hälsa bland regionens medarbetare är att se över arbetsbelastningen som upplevs som hög på många ställen, pröva och utvärdera olika arbetstidsmodeller, men också ta ansvar för den rehabilitering som krävs för att få en snabb återgång i arbete.

Extra lönesatsningar

Vi gör extra lönesatsningar på sjuksköterskor, 50 miljoner kronor för 2015, 50 miljoner 2016 och 50 miljoner 2017, dessa pengar är ramhöjande och är utöver ordinarie lönepåslag. Vi erbjuder en yrkesintroduktion för undersköterskor, skötare, barnsköterskor och sjuksköterskor. Sjuksköterskor erbjuds betald specialistutbildning. Uppgiftsväxling fortsätter och arbetet med att ta ner den administrativa bördan likaså för att minska medarbetarnas arbetsbelastning. Här spelar inte minst de mycket stora satsningarna som vi gör på enhetliga IT-system inom vården en avgörande roll.

Västra Götalandsregionen ska fortsätta satsningen för utlandsutbildad personal. Genom att intensifiera arbetet med validering och genom nya kreativa sätt att fånga upp människor med sjukvårdsutbildning kan rekrytering och bemanning inom hälso- och sjukvården underlättas.

Fokuserar på arbetsmiljön

Grönblå samverkan fokuserar på arbetsmiljö och ledarskap för att få våra medarbetare att trivas. Arbetsförhållandena behöver förändras och förbättras som en del i strävan att minska sjukfrånvaron. Det är även av stor vikt för att kunna rekrytera nya medarbetare till vården.

Vi har ökat resurserna till hälso- och sjukvården och de satsningar vi gjorde inom akutsjukvården från början ligger kvar. Samtidigt så satsar vi ännu mer i budget för 2017 på psykiatri. Vi ökar satsningarna på tillgängligheten för att korta vårdköer och vi satsar över en miljard för en utveckling av vården mot en mera nära vård men som också ger utrymme för akutsjukhusen att koncentrera sig på den högspecialiserade vården. Detta kommer kräva ett ökat samarbete mellan kommunerna och regionen. Sjukvården ska finnas nära patienten medan den specialiserade vården koncentreras till de högspecialiserade sjukhusen. Vidare måste färdigbehandlade patienter tas om hand av sina hemkommuner. I dag har vi patienter som blir kvar för länge på våra sjukhus vilket leder till överbeläggningar och en ökad vårdtyngd för personalen.

Med offensiva insatser från den politiska ledningen, med bra ledarskap i verksamheterna och med en god delaktighet i utvecklingen från medarbetarna i vården så ser vi en långsiktigt positiv utveckling för Västra Götalandsregionen.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande