Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Kontentan är att våra barn ses som affärshemligheter och att företagen väljer bort kostsamma barn. Vad tycker då de borgerliga politiker och företagsledare som förordar detta system? skriver debattörerna.  Bild: Jonas Ekströmer / TT
Kontentan är att våra barn ses som affärshemligheter och att företagen väljer bort kostsamma barn. Vad tycker då de borgerliga politiker och företagsledare som förordar detta system? skriver debattörerna. Bild: Jonas Ekströmer / TT

Stoppa vinstjakten i våra barns skolor

De börsnoterade friskolorna fortsätter att växa. Det är dags att vi slutar se våra barn som affärshemligheter och stoppar friskolornas vinster, skriver Jonathan Brash och Pär Dalén, S-föreningen reformisterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är ensamt i världen — ingen annanstans tillåts helt obegränsade vinstuttag från skattefinansierade skolor. För friskolorna är vissa barn värda mer än andra: rektorer på friskolor ringer rektorskollegor på kommunala skolor och ber om referenser på barn. Friskolorna lyder numera även under andra lagar: nyligen slog kammarrätten fast att Skolverket inte kommer publicera statistik om skolor med anledning av att “uppgifter om friskolors elevsammansättning och att betyg är affärshemligheter som inte ska lämnas ut”. Kontentan är att våra barn ses som affärshemligheter och att företagen väljer bort kostsamma barn. Vad tycker då de borgerliga politiker och företagsledare som förordar detta system?

Enligt Annie Lööf så har resterande delar av världen “socialistiska skolsystem” och enligt Hans Bergström, som tillsammans med sin fru Barbara Engström driver Internationella engelska skolan, så är förslaget om att begränsa vinster i välfärden första stegen mot ett “kommunistvälde.

Kritik från forskare

Som reformister anser vi att vårt nuvarande skolsystem är en skam för ett land som historiskt sett gått i bräschen för jämlikhet. OECD:s utbildningsdirektör påpekade redan 2017 att "Sverige brukade vara ett föredöme för jämlikhet. Nu ligger ni nära mitten".

Kritiken från forskare har länge varit entydig. Det framgår bland annat i en artikel i Skolvärlden med rubriken ”Forskarkritik mot fria skolvalet” där följande citat kan utläsas: ”Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens”. Artikeln ”Fria skolvalet en motor i segregationen” i Pedagogiska magasinet, redogör för samma slutsats.

I dag har Sverige i praktiken ett parallellskolesystem där välbemedlade går i skolor med andra välbemedlade och fattiga går i skolor med andra fattiga. Det här får förödande konsekvenser för samhället.

Skolkoncernerna gör stora vinster genom lägre lärartäthet, lägre lärarlöner och i många fall genom subventioner från kommuner — med andra ord era skattepengar. Svenska Dagbladets senaste granskning visar att “De börsnoterade friskolorna fortsatte att växa snabbt under förra året. Sammanlagt gjorde de noterade friskoleföretagen en vinst på 639 miljoner kronor under 2019.” Rapporter från Lärarnas tidning visade redan 2013 att Academedia gjorde 6300 kronor i överskott från varje elev.

Kvar står de kommunala skolorna med mindre resurser, detta som en konsekvens av företagens obegränsade möjligheter att göra profit av våra skattepengar, utan några risker eller konsekvenser.

Glädjebetyg

Vidare så släppte Skolverket en rapport i februari 2018 som visar på att koncernerna sysslar med glädjebetyg. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, konstaterar följande i Aftonbladet: “Mina huvudslutsatser är att betygssättningen i alla ämnen verkar vara generösare för alla olika friskolegrupper, jämfört med kommunala skolor som har motsvarande resultat på de nationella prov när de finns”.

Enligt skollagen så ska “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas”. Vi behöver tala klarspråk och säga som det är. Likvärdigheten och skollagen följs inte längre vad beträffar svensk skola. Den är ett minne blott och kastades i papperskorgen för länge sedan då girigheten och vinstintresset bredde ut sig som en farsot i svensk skola.

Stoppa vinstdriften

1962 infördes enhetsskolan och Sverige närmade sig världens bästa och mest jämlika skola. I dag har Sverige i praktiken ett parallellskolesystem där välbemedlade går i skolor med andra välbemedlade och fattiga går i skolor med andra fattiga. Det här får förödande konsekvenser för samhället. Det fria skolvalet har slagit hål på den svenska modellen och möjligheten om en likvärdig skola där alla barn oavsett klass och bostadsområde har samma förutsättningar att lyckas. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera ett skolsystem med A- och B-lag.

De förhoppningar som det fria skolvalet skulle innebära har med andra ord inte infriats och det behöver borgerligheten och Sverigedemokraterna ta ansvar för. Majoriteten av Sveriges befolkning vill att våra skattemedel som är avsedda för skolan ska gå till personalen och eleverna – inte till obegränsade vinster. Vi i reformisterna har i vårt reformprogram under rubriken ny välfärds- och regionalpolitik konstaterat att socialdemokratin ska verka för att “vinstdriften i den skattefinansierade välfärden stoppas”. Det är hög tid att stoppa vinstjakten i skolan — för barnen är det viktigaste vi har.

Jonathan Brash, S-föreningen Reformisterna

Pär Dalén, S-föreningen Reformisterna