Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förslaget gör det möjligt att stoppa utbetalningar till en friskola utan att verksamheten har förlorat sitt tillstånd. Efter att ärendet är utrett kan hela skolpengen betalas ut retroaktivt – då förutsatt att skolan inte förlorat sitt tillstånd, skriver debattörerna. Bild: 	Tomas Oneborg/SvD/TT
Förslaget gör det möjligt att stoppa utbetalningar till en friskola utan att verksamheten har förlorat sitt tillstånd. Efter att ärendet är utrett kan hela skolpengen betalas ut retroaktivt – då förutsatt att skolan inte förlorat sitt tillstånd, skriver debattörerna. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Stoppa skolpengen till friskolor som fuskar

Liberalerna föreslår en ny lag som ger Skolinspektionen möjlighet att låta kommuner stoppa utbetalningar av skolpeng när det råder misstanke om allvarliga brister eller oegentligheter i en friskolas verksamhet, skriver Johan Pehrson (L) och Axel Darvik (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är numera välkänt hur Liberalerna i Göteborg har kämpat för att stänga friskolan Römosseskolan i över ett års tid. Vi har bitvis slagits i motvind mot alla de andra partierna i grundskolenämnden. Trots att förra rektorn dömts för grov förskingring och att det finns tydliga kopplingar mellan huvudmannen och islamistisk extremism. Till slut drog Skolinspektionen in tillståndet, men beslutet överklagades och det pågår fortfarande en rad parallella processer.

Otydlighet i regelverket, ett hårt tryck med hotelser utifrån och det faktum att kommunen inte har rådighet över själva tillståndet har gjort de andra partierna i grundskolenämnden ängsliga. Därför behöver vi en ny lagstiftning som underlättar för kommuner att stoppa sådan här välfärdsbrottslighet.

För det handlar inte bara om Römosseskolan. Bara under detta år har två andra skolor i Göteborg haft liknande problem. Västsvenska gymnasiet som leds av en tidigare socialdemokratisk toppolitiker och IT-college med misstänkta extremistkopplingar. Samma bekymmer har vi med studieförbundet Ibn Rushd som trots extremistkopplingar under många år kunnat utnyttja offentliga medel.

Parallell samhällsstruktur

Det har också blivit allt mer uppenbart att det i Sverige finns aktörer, som med skattemedel som bas, finansierar en verksamhet som i förlängningen syftar till att skapa en parallell samhällsstruktur. Det gäller även skolan. En rad oseriösa huvudmän har på det offentligas bekostnad bedrivit skolor som aldrig borde ha startats.

I Römossefallet kunde kommunen på Liberalernas initiativ deponera skolpengen hos Länsstyrelsen när huvudmannen förlorade sitt bankkonto förra året. Men till slut blev Liberalerna överkörda av resten av nämnden och i januari i år skickades det iväg 50 miljoner kronor av göteborgarnas pengar till en huvudman med minst sagt tvivelaktiga kopplingar. Det är oerhört frustrerande för oss.

Det finns behov av fler åtgärder som stoppar möjligheten för oseriösa friskolor att utnyttja skolsystemet.

Liberalerna föreslår en ny lag som ger Skolinspektionen möjlighet att låta kommuner stoppa utbetalningar av skolpeng när det råder misstanke om allvarliga brister eller oegentligheter i en friskolas verksamhet. Rätten bör vara tidsbegränsad, för att ge utrymme åt kommunen och myndigheten att utreda ärendet.

Men till slut blev Liberalerna överkörda av resten av nämnden och i januari i år skickades det iväg 50 miljoner kronor av göteborgarnas pengar till en huvudman med minst sagt tvivelaktiga kopplingar

Förslaget gör det möjligt att stoppa utbetalningar till en friskola utan att verksamheten har förlorat sitt tillstånd. Efter att ärendet är utrett kan hela skolpengen betalas ut retroaktivt – då förutsatt att skolan inte förlorat sitt tillstånd.

Exemplet med Römosseskolan förskräcker. Inte bara för att Liberalerna bitvis stått helt ensamma när hela det politiska fältet antingen varit för ängsligt för att göra det rätta eller som i fallet med de rödgröna partierna, att man helt enkelt inte vill stöta sig med en potentiell väljargrupp. Det är förkastligt.

Vi vill ge kommunala förvaltningar verktyg att kunna dra i nödbromsen och därmed göra det som är det enda rimliga. Nu är det medborgarnas ansvar att välja politiker med mod att våga fatta rätt beslut.

Johan Pehrson partiledare Liberalerna

Axel Darvik kommunalråd Liberalerna