Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stoppa påstridiga föräldrar - låt lärarna göra sitt jobb

Elevernas föräldrar håller på att bli lärarnas största arbetsmiljöproblem. Skollagen måste bli tydligare med att det är lärarna som ansvarar för undervisningen – ingen annan, skriver Christer Nylander (L) och Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Lärare jagas av föräldrar som lägger sig i betygssättning, undervisningsmetoder och som har synpunkter på läxor och prov. Det är ett växande problem i svensk skola och det tar kraft från undervisningen. Lärare berättar om hur de har blivit mer eller mindre hotade av föräldrar som inte är nöjda med sina barns betyg eller om hur de sitter hela nätterna och besvarar e-post från föräldrar som har synpunkter på undervisningen.

Jämsides med stöket i klassrummet håller elevernas föräldrar på att bli lärarnas största arbetsmiljöproblem. Det är bra att föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång, men det måste vara tydligt att det är rektor och lärare som bestämmer hur undervisningen ska läggas upp och utvärderas.

Skollagen inte tillräckligt tydlig

Skollagen ger elever och föräldrar rätt till inflytande över skolan, men skrivningen i skollagen är inte tillräckligt tydlig om vad det är elever och föräldrar ska ha inflytande över och vad som ska vara förbehållet professionen i skolan. Den stora press lärare och rektorer känner från föräldrar och elever som ständigt ifrågasätter undervisningsinnehåll och pedagogik visar att något måste göras för att stärka skolans anställda.

Liberalerna föreslår därför att detta blir tydligare. Rent konkret vill vi att Skollagens formulering ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” får ett tillägg i form av en bisats som lyder ungefär ”dock ej över undervisningen”.

Läraren som bestämmer

Det innebär att elever och föräldrar fortsatt ska ha ett visst inflytande över det som är att betrakta som elevernas arbetsmiljö såsom skolmaten, lokalerna och ordningsreglerna. Lärarna kommer naturligtvis även fortsättningsvis diskutera undervisningen med eleverna och föräldrarna, men i skollagen kommer det då att framgå att det är läraren som har ansvar och ytterst bestämmer över hur lektioner ska läggas upp och om läxor, prov och det pedagogiska genomförandet av lektionerna.

Läraren är skolans viktigaste resurs. Därför är det viktigt att läraren får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig jagad av elever och föräldrar som lägger sig i pedagogiken. På sikt ska det bidra till att stärka lärarnas status.

En fortsatt god löneutveckling, reformen med lärarlegitimationer och förbättrade arbetsvillkor är grunden för att höja lärarnas status. Lika viktigt är det att vara tydlig med att det är pedagogen – inte elever och föräldrar – som bestämmer hur undervisningen ska läggas upp.

Christer Nylander (L)

vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Helene Odenjung (L)

kommunalråd i Göteborg