Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

När vi lämnar skolan för vårt sommarlov tvingas vi säga farväl till den kompetens och kontinuitet som gett skolan styrfart över lång tid, skriver lärarna Malin Wikhede och Cecilia Fant. Bild: Privat
När vi lämnar skolan för vårt sommarlov tvingas vi säga farväl till den kompetens och kontinuitet som gett skolan styrfart över lång tid, skriver lärarna Malin Wikhede och Cecilia Fant. Bild: Privat

Stoppa flytten av våra rektorer i sommar

Sommaren står för dörren, men för oss präglas den av osäkerhet och en stark oro inför hösten. Detta efter att Grundskoleförvaltningen beslutat att byta ut alla utom en i vår skolledning, skriver Cecilia Fant och Malin Wikhede, lärare på Bergums skola.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyss firade vi skolavslutning med en fin och högtidlig ceremoni. Utanför är Göteborg med omnejd som allra vackrast och vi ser alla fram emot ett välförtjänt lov. Denna sommar kommer dock innebära en stark oro för hösten och vår skolas framtid. Den nya Grundskoleförvaltningen har beslutat att genomföra en organisationsförändring som innebär genomgripande förändringar för oss på Bergums skola. Förvaltningen har beslutat att byta ut alla utom en i vår skolledning. Två ville stanna, men enbart en blev kvar. Den som blir kvar degraderas till biträdande och får en ny chef, med ett större upptagningsområde, över sig.

Motsatt effekt

Förändringen sägs öka likvärdighet och kontinuitet på alla stadens skolor. Förvaltningen menar sig effektivisera och skapa högre kvalitet i undervisningen genom omorganisering. Vi befarar att det som kommer ske är det direkt motsatta. Det vi med säkerhet vet är att förändringen redan lett till en enorm rörelse och förflyttning av skolpersonal i hela Göteborg.

När vi lämnar skolan för vårt sommarlov tvingas vi säga farväl till den kompetens och kontinuitet som gett skolan styrfart över lång tid. Vi blir av med vårt roder, trots att ingen – varken elever, lärare eller för den delen rektorerna själva, önskat det. Värdefulla arbetslag och enheter slås hänsynslöst sönder. Vår erfarenhet att bygga kunskap och förtroendefulla relationer med våra elever, tycks väga lätt när förvaltningen rita helt nya modeller. Dessa är varken förankrade hos oss eller i hur en skolverklighet fungerar.

Stor och välgrundad oro

Vår kritik slutar emellertid inte där. Vi känner dessutom en stor och välgrundad oro för att fördelning och tillsättning av tjänster inte har gått rätt till. De nya biträdande rektorer som anställs kommer alla från en och samma stadsdel. Hur kan det komma sig? De har ingen kännedom om vårt område eller om vår skola. Hur blir det då med den kontinuitet och trygghet som förvaltningens utredare skriver så ordrikt om?

Visst kan förnyelse och förändring vara bra, men den får inte gå på tvären mot vad en hel verksamhet önskar och vill. Förfaringssättet där rektorer tvingats ansöka om sina tjänster på nytt är egendomligt. Transparensen saknas och vad värre är, när vi frågar hur tjänster utlysts, fördelats och tillsats får vi inga svar. Det ekar tomt i mejlkorgen från förvaltningen.

Våra fackförbund har också reagerat på hur dessa anställningar har gått till. Vår grundade misstanke är att det inte alltid handlat om meriter och lämplighet i tillsättning, i stället har helt andra saker vägts in. Det är i så fall mycket allvarligt och graverande. Göteborgs kommun borde en gång för alla göra upp med svågerpolitik, inte låta en ny förvaltning präglas av kompisbefordringar.

Granska beslutet

Genom en visselblåsning till Göteborgs stad har vi därför bett om en granskning för att få veta om tillsättning skett enligt de officiella principer och kriterier som förvaltningen säger sig tillämpa, inte inofficiella, överenskomna mellan skål och vägg.

Bergums skola har under många år varit en arbetsplats som personal stannar på. Nu är stämningen på vår skola starkt påverkad av det som skett och den behandling vi fått. Det finns en stor risk att personal börjar röra på sig och då till kommuner som vet att värdera sina anställda. En fungerande skolledning är en av nyckelfaktorerna för en välfungerande verksamhet, där har skolförvaltningen helt rätt i sin utredning. Men vi hade precis det, vi delade pedagogisk grundsyn och arbetsmetod. Nu är det raserat genom förvaltningens nya klusterkonstruktioner. Det som tar tid och kraft att bygga upp, går kvickt att rasera.

Brickor i spelet

Det har inte undgått någon att den reform där elever skulle söka sina skolplatser på nytt slutade i katastrof. Det gav förtvivlade elever och upprörda vårdnadshavare. Nu ser vi att det blir på exakt samma sätt, men nu är det våra rektorer som kastas runt som ”brickor” i ett ogenomtänkt spel.

Har ni verkligen ”råd” att chansa, med risk att behöriga, kompetenta lärare och rektorer söker sig bort från vår stad?

Hur ser ansvariga politiker och tjänstemän på att Grundskoleförvaltningen återigen skapar oro och turbulens i stadens skolor? Har ni verkligen ”råd” att chansa, med risk att behöriga, kompetenta lärare och rektorer söker sig bort från vår stad? Era väljare är vårdnadshavare till eleverna i Göteborgs alla skolor. Vilken skola vill ni ha?

Cecilia Fant, lärare på Bergums skola

Malin Wikhede, lärare på Bergums skola

Samt:

Bergums skolas personal F-3, 4-6 och 7-9