Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Enligt forskningen är det akut, det finns inga solceller i världen eller vindkraftverk som inom en närstående tid kan täcka upp för de 40 procent av elproduktionen i Sverige som kärnkraften utgör, skriver debattörerna.  Bild: Annika Karlbom, Pressbild, Privat
Enligt forskningen är det akut, det finns inga solceller i världen eller vindkraftverk som inom en närstående tid kan täcka upp för de 40 procent av elproduktionen i Sverige som kärnkraften utgör, skriver debattörerna. Bild: Annika Karlbom, Pressbild, Privat

Stoppa avvecklingen av Ringhals – för klimatets skull

Som en garant för Sveriges internationella rykte som miljövän med sina minimala koldioxidutsläpp borde Ringhals framtid stå längst upp på den inrikespolitiska dagordningen. Regeringen måste i alla hast stoppa den exempellösa avvecklingen av reaktor ett och två, skriver Anton Karlsson (SSU) och Abdirahman Siyad (SSU).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I somras gick svensk basindustri ut med sex åtgärder för att rädda Ringhals och svensk elförsörjning. Det är tydligt att Sverige är i stort behov av kärnkraftens fortlevnad. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk inför framtiden, kärnkraften kommer inte finnas kvar i all evighet.

I dag fördyras den av effektskatten och bristande lösningar på slutförvaring kräver att man i det långa loppet kommer behöva söka sig om efter andra alternativ. Men enligt forskningen är det akut, det finns inga solceller i världen eller vindkraftverk som inom en närstående tid kan täcka upp för de 40 procent av elproduktionen i Sverige som kärnkraften utgör.

Att snabbavveckla Ringhals ett och två visar på bristande förmåga att tänka framåt

Att snabbavveckla Ringhals ett och två visar på bristande förmåga att tänka framåt. Enligt Svenska kraftnät och Eon äventyras både energiomställningen och tillväxten i Skåneregionen kraftigt av Ringhals avveckling. Det hotar både den svenska konkurrenskraften samt möjligheterna för Sverige att överhuvudtaget kunna nå upp till EU:s klimatmål. Subventionering av sol- och vindkraft samtidigt som man skyndsamt monterar ner kärnkraften kommer snarare leda till ett ökat beroende av importerad kolkraft och el från fossila källor.

För den som tvivlar är det bara att blicka söderut mot Tyskland. Redan 2022 kommer kärnkraften i landet vara totalt nedmonterad. Konsekvenserna gör sig redan i dag kraftigt påminda. Stigande elpriser och ökande koldioxidutsläpp till följd av kolkraftens renässans som nödlösning visar på varför energipolitiken i Sverige ska utformas med hjärna istället för hjärta.

Tanklös hållning

Regeringens hållning i kärnkraftsfrågan går inte ihop med den faktiska utvecklingen. Samtidigt som man accepterar det faktum att Sverige är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder ser man ingen problematik med att vi minskar elproduktionen samtidigt som det inte finns några förnybara källor som kan kompensera för effektförlusten.

Nu går vi mot vinter och som lärdomen från tidigare år pekar på kan vi förvänta oss att varken vind- eller solkraft kommer leverera önskvärd effekt

Nu går vi mot vinter och som lärdomen från tidigare år pekar på kan vi förvänta oss att varken vind- eller solkraft kommer leverera önskvärd effekt. I stället står det till kärnkraften att hålla hushållen varma och elpriserna nere – en hårfin balansgång där eventuella underskott får kompenseras med importerad kolkraft från våra europeiska grannar. En stabil lösning i stunden, men ohållbar i längden – inte minst för miljön.

Konsekvenserna av avvecklingen av reaktor ett och två drabbar inte bara det svenska energinätet. Det riskerar även att öka EU:s totala utsläpp av växthusgaser med flera miljoner ton enligt Konjunkturinstitutet, vars egen rekommendation är att man fortsätter driften av Ringhals alla fyra reaktorer fram till åtminstone 2025.

Handlar inte om ideologi

Gör inte Ringhals vara eller icke vara till en höger-vänsterfråga. Gör det i stället till vårt gemensamma mål att göra Sverige helt fossilfritt samtidigt som elförsörjningen säkras. De riksdagspartier som 2016 skakade hand på den rådande energiöverenskommelsen bör omgående sätta sig ner igen för att på allvar räta ut frågetecken kring Ringhals fortlevnad. Ingen vill nog riskera att det som just nu sker i Skåne blir en realitet för resten av Sverige också.

I slutändan måste vi hitta mer hållbara och klimatsäkra lösningar

Det är viktigt att ha med sig att kärnkraft inte heller är ett tidlöst svar på energiomställningen. I slutändan måste vi hitta mer hållbara och klimatsäkra lösningar. Som socialdemokrater och miljövänner tycker vi att man bör kunna ha två tankar i huvudet samtidigt; rädda Ringhals och rädda klimatet.

Nu ser vi till att fasa ut den fossila energin!

Anton Karlsson (SSU), ordförande SSU Halland

Abdirahman Siyad (SSU), förbundsstyrelseledamot SSU Sverige