Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Dyrt. Att stoppa övriga projekt med hänvisning till att projektet i Askimsviken är för dyrt och samtidigt driva Askim vidare är inkompetens, och bristande respekt för skattemedel, skriver debattören.

Stoppa även bygget i Askimsviken

Alla temporära modulhus, förutom i Askimsviken, stoppas nu på grund av för höga kostnader. Frågan är varför projektet i Askimsviken får drivas vidare när det var kostnaderna här som föranledde fastighetsnämndens stopp av övriga projekt, skriver Roger Hedlund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fastighetsnämnden beslutade den 29/9 att dra tillbaka alla kvarvarande platser för temporära modulhus utom Askimsviken. Motiveringen är de erfarenheter man dragit av Askimsprojektet och den extremt höga hyresnivå på 3 552 kr/kvm och år som skrevs under den 15/5. En nivå på gränsen till vad som kunde accepteras och utan marginaler för fördyringar.

Urusel projektplanering för Askimsviken och underlag som inte skickats på remiss resulterade i en första kostnadsökning då hus hamnat på ledningar som nu behövde dras om, något vi boende upptäckt ett halvår tidigare.

Trots misstanke om föroreningar försökte man undvika en markmiljöundersökning. Framtiden Byggutveckling AB:s vd meddelade per mejl att han fått muntlig information via SBK att marken var sanerad. Ett märkligt påstående då den markundersökning som vi boende pressade fram visade för höga halter av kobolt med sanering som följd.

Den 16/8 började man gräva i Trollåsbäcken och dess närhet. Anmälan eller tillstånd till vattenverksamhet gick inte att hitta hos Länsstyrelsen och enligt ritningarna verkade dagvattnet släppas ut orenat i bäcken som mynnar ut vid badbryggan. Ärendet rapporterades till miljöförvaltningen som kontaktade Framtiden. En febril aktivitet tog fart och Framtiden lyckades med hjälp av svackdiken räkna hem föroreningsbelastningen. Dokument hur dessa skall anläggas och underhållas finns inte vid förfrågan.

Göteborgs riktvärden för utsläpp till vattendrag klaras utom för näringsämnet fosfor. I Askimsviken finns bestånd av dvärgålgräs, känslig för övergödning och klassad som sårbar i den svenska rödlistan och viktig för reproduktion av många av våra ekonomiskt viktiga fiskar.

Hyresavtalet utgår ifrån en intjäningstid på 13,5 år. Enbart för den lilla förseningen på två till tre månader som nu uppstått behöver hyran ökas till 3 610 kr/kvm och år för samma intjäning. Utan förlängt bygglov blir den hissnande 5 700 kr/kvm.

Vid framtida markanvisning vill fastighetskontoret att tio procent av beståndet får en hyra på 1 000 kr/kvm och år. Att stoppa övriga projekt med hänvisning till att projektet i Askimsviken är för dyrt och samtidigt driva Askim vidare är inget annat än inkompetens, feghet och bristande respekt för skattemedel. De pengar som läggs på temporära bostäder i Askimsviken kunde genererat mångdubbelt fler permanenta. För att citera en av Göteborgs styrande politiker: ”Det har blivit fel, fel, fel fel”.

Roger Hedlund

boende i Askim