Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Före och efter. I Chile har de skapat bostadsområden enligt principen ”half a good house” där de nödvändiga delarna, kök, och badrum, byggs färdiga i ett halvt hus, som sedan de boende kan bygga ut och komplettera efter hand. Bakom denna och andra innovativa idéer står Alejandro Aravena (bilden tv) och arkitektbyrån Elemental, skriver Björn Siesjö, (bilden th).

"Stjärnarkitekt inspirerar till bostäder för vanligt folk"

Varför går Göteborgspriset För Hållbar Utveckling till en arkitekt? Årets pristagare Alejandro Aravena skulle kunna beskrivas som en internationell stjärnarkitekt, med spektakulära projekt över hela världen. Men han är också en arkitekt som menar att tekniska lösningar inte kan lösa de utmaningar som urbanisering och växande utanförskap innebär. Hans idéer kan ge Göteborg en injektion att bygga både för dem med mindre plånböcker och kombinera det med social hållbarhet, skriver Björn Siesjö, stadsarkitekt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgspriset för hållbar utveckling delades för första gången ut hösten 2000 och har belönat en rad aktörer som bidragit till att skapa en hållbarare framtid. Bland de mest kända är Al Gore, Gro Harlem Brundtland och Kofi Annan. Förra året delades priset ut till Park Won-Soon, en medborgarrättsaktivist som blivit borgmästare här i Seoul, för att han bidragit till att skapa en av världens första ”Sharing Cities”, där strukturer för att dela varor och tjänster byggs upp i samarbeten mellan medborgare, stad och näringsliv.

Men varför får Alejandro Aravena priset i år? Vad har han med hållbarhet att göra?

Aravena har tillsammans med sina medarbetare skapat en ”do-tank”, Elemental, som skall omsätta tänkandet i konkret handling. Elemental har i en rad framgångsrika projekt i hemlandet Chile fokuserat på att skapa bostäder som de fattigaste kan ha råd med. De har betonat den sociala processen som väg till framgång, där medborgare, forskare, myndigheter och näringsliv engageras i att lösa uppgiften tillsammans.

De menar att tekniska lösningar inte ensamma kan lösa de enorma utmaningar som världen står inför, där urbaniseringen och det växande utanförskapet kan komma att skapa en fattig stadsbefolkning på över två miljarder människor inom en snar framtid.

Ett halvt hus

Elemental ställde sig frågan varför ett land som Chile, känt för sin goda arkitektur, är så dåliga på sociala bostadsprojekt. Arkitekterna ritar lyxvillor åt de rikaste medan slumområden med dåliga boendemiljöer växer som ogräs kring städerna. För att citera Aravena: ”Ett bra svar på fel fråga är värre än inget svar alls.”

I Chile har de skapat bostadsområden enligt principen ”half a good house” där de nödvändiga delarna, kök, och badrum, byggs färdiga i ett halvt hus, som sedan de boende kan bygga ut och komplettera efter hand. De ser det också som viktigt att bygga tätt, i flera våningar. Slumområdena utanför världens storstäder växer i dag ut i ett glest mönster där de fattiga får lägga många timmar om dagen på att ta sig till arbetstillfällena inne i städerna.

Ja, detta är ju gott och väl, men det har väl ingenting med Göteborg, och vår del av världen att göra? Jo, precis som i Chile svarar vi i stor utsträckning på fel fråga. Vi producerar bostäder för en välmående medelklass, som människor med de största behoven inte har råd med. Göteborg är i dag en av världens mest segregerade städer, med mil av skog mellan fattiga och rika. Vi har helt enkelt inte mer anledning än Chile att slå oss för bröstet.

Vara startar projekt

En annan viktig aspekt av Elementals arbete är de positiva effekter som en gemensam process som involverar de boende ger även på lång sikt. I Tyskland, där byggemenskaper har funnits länge, kan man mäta och konstatera en högre grad av social sammanhållning i området även årtionden senare. Det är helt enkelt så att de som varit med och format sitt boende känner mer ansvar och sammanhållning under lång tid framöver.

I Vara startar nu Västra Götalandsregionen och Lots design ett konkret do-tankprojekt, där man skall undersöka hur vi kan ta med oss erfarenheterna till Sverige, och skapa samma positiva effekter som Elemental i sitt arbete i Chile.

Medarbetarna i Elemental kommer till Göteborg inför prisutdelningen på Draken i Göteborg den 22 november, och stannar hela veckan, för att kunna medverka i workshops och föreläsningar.

Detta skulle kunna följas upp med konkreta projekt i Göteborg, för att ta tillvara den kraft som finns i människors strävan. I våra miljonprograms-förorter finns mycket mark mellan de glest utplacerade höga husen, mark som skulle kunna upplåtas till självbyggeriprojekt med lokaler i bottenvåningarna och bostäder ovanpå, i en låg och tät bebyggelse som skulle kunna befolka och förstärka stråken i områdena. På detta vis kan vi skapa stråk av lokal service och handel i områden som i dag saknar detta, och också skapa och förstärka en social sammanhållning.

Priset till Aravena och Elemental kan ses som ett tecken på en att hållbarhet bara till viss del går att uppnå med förbättrade tekniska lösningar. Det blir nödvändigt att skapa en medvetenhet som leder till förändrade sociala mönster och ett förändrat beteende hos människorna, för att skapa en värd som även våra barn och barnbarn kan leva i.

I detta arbete så är trendbrott som det Elemental står för viktiga. De bryter mot traditionen, som är stark i Chile liksom i många andra länder, att arkitekten är en estet utan ansvar för samhällsutvecklingen.

Välkomna Till Göteborg i november, Alejandro Aravena och Elemental!

Björn Siesjö

stadsarkitekt i Göteborg, ledamot i juryn för Göteborgs-priset för hållbar utveckling

Göteborgspriset delas ut den 22 november