Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Steppa upp omställningen till fossilfritt Göteborg

Vi befinner oss i ett klimatnödläge, och Göteborg är inget undantag. När vi visar vägen att det är möjligt att ställa om till ett fossilfritt välfärdssamhälle kan fler följa efter. Vi måste tagga upp rejält. Väl över tröskeln till ett fossilfritt liv kommer vi ifrågasätta varför vi inte gjorde detta tidigare. Vi har inte råd att vänta, vi behöver agera här och nu, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Miljöpartiet fortsätter att driva på för ett fossilfritt Göteborg. Vi tar små steg framåt. Under våren har vi drivit på för att tillräckligt många partier nu enats kring fyra nya förslag. Det är bra. Men det är inte tillräckligt. Det är dags för övriga partier att steppa upp – klimatfrågan behöver prioriteras upp ordentligt.

Det är nu cirka tre månader sedan kommunfullmäktige beslutade om rapporten “Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”. Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet hade velat se fler och mer radikala åtgärder komma igång direkt. Men då i mars ville, vågade eller orkade övriga partier, förutom de rödgrönrosa MP, V och Fi, inte säga ja till att genomföra något av de 82 förslag som fanns i rapporten. Istället tillsattes en särskild politisk arbetsgrupp med blocköverskridande representation för att arbeta vidare med rapporten och komma med förslag på vilka av åtgärderna som skulle kunna bli verklighet i bred enighet.

Rapporten som tagits fram på initiativ från Miljöpartiet beskriver vad som krävs för att Göteborg ska klara sin del av Paris- avtalet om 1,5 graders uppvärmning. Rapporten slår fast att det är nödvändigt med större systemförändringar. Här finns 82 konkreta åtgärder inom 15 områden som kan ge stora utsläppsminskningar. Bland annat inom energieffektivisering, byggnation, mat, handel, näringsliv, flyg, biltrafik och godstransporter.

Rapporten slår fast att det är nödvändigt med större systemförändringar. Här finns 82 konkreta åtgärder inom 15 områden som kan ge stora utsläppsminskningar.

Den så kallade “Arbetsgruppen för ett Fossilfritt Göteborg” har nu träffats vid ett par tillfällen under våren. Miljöpartiet har agerat blåslampa och drivit på gruppens arbete framåt. Det har hittills resulterat i fyra gemensamma yrkanden. Ett om resor, drivmedel och fossila transporter, ett om inköp och upphandling, ett om hållbart byggande och ett fjärde om fossilfria pensionsinbetalningar. Det är mycket positivt att vi kunnat enas om dessa förslag, även om Miljöpartiet i delar hade velat gå mycket längre.

* Resor – Göteborg stad ska vara en föregångare inom miljö- och klimat. Nu stärker vi kommunens resepolicy för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Fler resfria möten och lättillgängliga cykel- och elbilspooler kan bidra. För att underlätta klimatsmarta sätt att transportera sig för kommunens invånare ska bostadsbolagen säkra goda möjligheter till laddning och parkering av elfordon och alla typer av cyklar.

* Inköp- och upphandling – är ett viktigt verktyg i klimatomställningen. Staden måste tagga upp sitt strategiska arbete för att minska klimatpåverkan vid alla slags inköp. Med en upphandling på över 20 miljarder kronor om året finns en stor potential att agera påtryckare. Plast och engångsmaterial behöver minska, inte enbart ur klimatsynpunkt utan även för att minska nedskräpningen och bidraget till mikroplast i havet.

* Byggnation – i Göteborg byggs nu mer än på många år och det som byggs idag ska finnas kvar länge. Förskolan Hoppet är ett fantastiskt exempel på hur staden tillsammans med branschen arbetat fram nya fossilfria lösningar. Finansiering sker delvis med så kallade gröna obligationer, även det ett initiativ från Miljöpartiet. Vi behöver fler pilotprojekt som kan spridas i staden och världen.

* Pensionsinbetalningar – våra pensionspengar är mycket stora belopp. Även om vi bara gör en mindre justering så ger det ändå stor effekt.

Miljöpartiet kommer i vår oppositionsroll fortsätta driva på övriga partier för att fler klimatåtgärder ska bli verklighet

Klimatfrågan behöver prioriteras högt, Greta Thunberg har helt rätt i att det bara är faktiska utsläppsminskningar som räknas. Då behövs resurser för att kunna genomföra cykelprogrammet, utveckla kollektivtrafiken. Vi behöver införa miljözoner och titta vidare på lösningar för att lagra koldioxid. Vi behöver ha mer grönt på tallrikarna och ställa om till helt fossiloberoende energi. Samarbetet med näringslivet, till exempel genom Gothenburg climate partnership, behöver förbättras. Forskningen är tydlig, vi har cirka tio år på oss att hejda klimatupphettningen. Nu är det upp till bevis för alla partier att satsa på miljön och visa att klimatet inte kan vänta.

Miljöpartiet kommer i vår oppositionsroll fortsätta driva på övriga partier för att fler klimatåtgärder ska bli verklighet. Vi befinner oss i ett klimatnödläge, och Göteborg är inget undantag. När vi visar vägen att det är möjligt att ställa om till ett fossilfritt välfärdssamhälle kan fler följa efter. Vi måste tagga upp rejält. Väl över tröskeln till ett fossilfritt liv, kommer vi ifrågasätta varför vi inte gjorde detta tidigare. Vi har inte råd att vänta, vi behöver agera här och nu.

Karin Pleijel (MP)

oppositionsråd i Göteborg