Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Moderaterna har upprepade gånger krävt att den ska göra det straffbart att delta också i våldsbejakande vänsterextrema organisationer. Regeringen har dock slagit dövörat till varje gång, skriver debattören. Bild: Anna Tärnhuvud
Moderaterna har upprepade gånger krävt att den ska göra det straffbart att delta också i våldsbejakande vänsterextrema organisationer. Regeringen har dock slagit dövörat till varje gång, skriver debattören. Bild: Anna Tärnhuvud

Stefan Löfven blundar för våldsbejakande vänsterextremism

I dag lämnas ett förslag till regeringen som innebär att deltagande i organisationer som ägnar sig åt rasförföljelse ska kriminaliseras. Samtidigt vägrar regeringen att kriminalisera deltagande i våldsbejakande vänsterextrema organisationer, skriver Louise Meijer (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hotet från våldsbejakande extremister ökar enligt Säpo. Regeringen vill kriminalisera deltagandet både i organisationer som ägnar sig åt rasförföljelse och organisationer som ägnar sig åt terrorism. Det tycker Moderaterna är bra och vi står bakom förslagen. Men regeringen vägrar samtidigt att kriminalisera deltagandet i våldsbejakande vänsterextrema organisationer. Nu måste Stefan Löfven svara på varför han blundar för hotet mot demokratin när det kommer från den våldsbejakande vänstern.

Tusentals i extremistiska miljöer

Enligt Säpo ökar säkerhetshoten mot Sverige. Hoten kommer från främmande makt men också från våldsbejakande extremister, som vill skada Sverige och den svenska demokratin. De farligaste extremistmiljöerna i dag är de islamistiska, högerextrema och vänsterextrema miljöerna. Antalet personer i de våldsbenägna extremistiska miljöerna har under senare år ökat från hundratals till tusentals. Enligt Säpo måste mer göras här och nu för att bemöta hoten.

Det finns starka skäl för demokratin att rusta upp när den angrips av grupper som vill påverka med våld och hot. Det handlar om att skydda de enskilda människor som drabbas av angreppen, men också om att värna vår demokrati och samhället i stort.

Att misshandla, hota eller kränka andra är straffbart redan i dag. Men det räcker inte. Värnet av demokratin kräver mer. Därför har Moderaterna under flera år argumenterat för att Sverige ska införa en bredare kriminalisering som träffar den som aktivt deltar i en våldsbejakande organisations verksamhet. Det handlar alltså om ett förbud mot att delta i organisationer som ägnar sig åt att förfölja andra genom att begå brott och inte om ett förbud mot åsikterna i sig.

Ideologisk indelning

Regeringen har tagit vissa steg i rätt riktning – men tyvärr låter man ideologin bakom den våldsbejakande organisationen vara avgörande för vad som ska kriminaliseras.

I dag lämnar den parlamentariska kommittén som tillsattes 2019 över ett förslag till regeringen som innebär att deltagandet i organisationer som ägnar sig åt rasförföljelse ska kriminaliseras. Genom att begränsa förbudet till sammanslutningar av personer som genom brott förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung åstadkoms en ändamålsenlig avgränsning av det kriminaliserade området. Moderaterna står därför bakom förslaget. Moderaterna står också bakom förslaget som 2020 års grundlagskommitté överlämnade till regeringen tidigare i år och som innebär att ett motsvarande förbud ska kunna läggas fram för deltagande i en terroristorganisation.

Resultatet av pågående lagstiftningsarbete blir sannolikt att deltagande i våldsbejakande högerextrema organisationer samt terrorgrupperingar kommer att kriminaliseras. Det är i grunden bra. Däremot kommer det fortsättningsvis att vara fritt fram att vara delta i de typer av våldsbejakande vänsterextrema organisationer som är aktiva i bland annat Sverige idag. Trots att Säpo konstaterar att våldsbejakande vänsterextrema organisationer – precis som de högerextrema och islamistiska miljöerna – utgör ett hot.

Behandla hoten lika

Det är såklart helt ologiskt och en bakvänd ordning. För Moderaterna är det en självklarhet att alla organisationer som utgör ett hot mot demokratin ska behandlas på samma sätt – oavsett vilken ideologi eller vilka politiska mål som är styrande för gruppens agerande. Därför har vi upprepade gånger krävt att den ska göra det straffbart att delta också i våldsbejakande vänsterextrema organisationer. Regeringen har dock slagit dövörat till varje gång.

Det var inte länge sedan han påstod att Vänsterpartiet kommunisterna, nuvarande Vänsterpartiet, alltid har stått upp för demokratin. Ett uttalande som får anses vara historierevisionism i den högre skolan.

Detta faller tyvärr in i ett känt mönster där hot och våld från vänsterextremister ofta avdramatiseras av ledande socialdemokrater. Och det framgår med tydlighet att Stefan Löfven inte tar hotet mot vänsterextremismen på allvar. Det var inte länge sedan han påstod att Vänsterpartiet kommunisterna, nuvarande Vänsterpartiet, alltid har stått upp för demokratin. Ett uttalande som får anses vara historierevisionism i den högre skolan. Men hotet från vänsterextremismen får inte viftas bort så lätt.

Nu måste Stefan Löfven svara på varför han vill att våldsbejakande vänsterextremister ska slippa undan. Varför ska inte alla hot mot Sveriges säkerhet måste tas på största allvar?

Louise Meijer (M), riksdagsledamot och ledamot i kommittén om förbud mot rasistiska organisationer