Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Statistik fortsatt viktigt för Skaraborgs sjukhus

Att vi inte längre rapporterar olycksfall till Socialstyrelsens olycksfallsdatabas IDB Sverige beror på att vi numera, liksom som övriga akutsjukhus i Sverige, registrerar uppgifter om personskador i vägtrafikmiljö till Transportstyrelsen, skriver Per Amandusson, Skaraborgs Sjukhus.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Olycksfallsstatistik, 5/6

Både den öppna och den slutna hälso- och sjukvården i Sverige har lagstadgad uppgiftsskyldighet till det nationella patientregistret. Syftet med patientregistret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Alla Sveriges akutsjukhus (samt polismyndigheten) registrerar också uppgifter om personer som sökt vård för en skada i vägtrafikmiljö till Transportstyrelsen. Skaraborgs sjukhus har under våren 2017 anpassat denna datainsamling till övriga akutmottagningar i Västra Götalandsregionen.

I samband med denna anpassning avslutades datainsamlingen till Socialstyrelsens olycksfallsdatabas IDB Sverige (Injury Data Base) vilken nämns i debattartikeln. Endast ett fåtal sjukhus i Sverige har de senaste åren rapporterat till detta register.

Viktig information

Om någon råkar ut för olycksfall i trafikmiljö kommer man som patient på någon av Västra Götalandsregionens akutmottagningar att erbjudas fylla i en trafikskadejournal (som nu är densamma i hela regionen).

Vi önskar följa upp alla sådana händelser för att kunna skapa en säkrare trafikmiljö i hela Sverige. Därför är varje patients information viktig!

På Socialstyrelsens hemsida för IDB Sverige kan man läsa följande:

"Eftersom IDB består av relativt få akutmottagningar som inte är representativt fördelade över Sverige, finns det begränsningar i de skattningar som görs utifrån registret. Att sjukhusen som deltagit i IDB varierat mellan olika år leder till att IDB inte är lämpligt för att visa trender.

Insamlingen till IDB Sverige omfattar enligt skattning för närvarande cirka 7 procent av befolkningen. Socialstyrelsen har dock beräknat att systemet bör täcka cirka 15 procent av landets befolkning för att vara någorlunda representativt för riket som helhet. Insamlingen omfattas av två sjukhus i gamla Skaraborgs län i Västra Götaland (Skövde, Lidköping), tre av sjukhusen i Värmland (Karlstad, Arvika, Torsby) samt Akademiska sjukhuset i Uppsala."

Per Amandusson

enhetschef Kvalitet Utbildning Administration, M4, Skaraborgs Sjukhus