Otillgängligt. Verksamheter i stadskärnan kan inte likt fågeln Fenix resa sig ur askan när alla infrastrukturprojekt är klara. De måste få rätt förutsättningar att verka under hela byggtiden, skriver bland andra Karin Johansson, Svensk Handel. Bild: Robin Aron
Otillgängligt. Verksamheter i stadskärnan kan inte likt fågeln Fenix resa sig ur askan när alla infrastrukturprojekt är klara. De måste få rätt förutsättningar att verka under hela byggtiden, skriver bland andra Karin Johansson, Svensk Handel. Bild: Robin Aron

Stadskärnan är beroende av bra tillgänglighet

Tillgängligheten är allt. Hur enkelt det är att ta sig till stadskärnan är avgörande för både turister och andra besökare. Här lämnar Göteborgs stad mycket övrigt att önska. Ska dagens verksamheter i city överleva de omfattande infrastrukturprojekten krävs att staden börjar lyssna på företagen, skriver bland andra Karin Johansson, Svensk handel.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Handeln, turism- och besöksnäringen riskerar att drabbas hårt av de tillgänglighetsproblem som de omfattande infrastrukturprojekten i Göteborg medför. För att boende, besökare och företagen ska drabbas så lite som möjligt och att Göteborg ska fortsätta ha en levande stadskärna under bygget behövs en tydligare konsekvensanalys, att politikerna börjar lyssna på företagens förslag och konkreta ersättningslösningar.

Skäl att vara orolig

Nära 55 000 personer i Göteborg arbetar inom handel, turism och restaurang. Förutom den viktiga roll en anställning spelar för individen, bidrar de till stora skatteintäkter för staden. Göteborg har också ambitiösa mål för den framtida turismen. Gästnätterna ska fördubblas, från 4,5 miljoner 2015 till nio miljoner gästnätter år 2030. Även för handeln finns betydande utbyggnadsplaner i och kring stadskärnan där planen i Valhalla är den största.

Det behövs en ordentlig konsekvensanalys med förslag på hur tillgängligheten till Göteborgs stadskärna kan säkras även under tiden då stadens infrastruktur utvecklas.

Men det finns tyvärr anledning att vara orolig om man driver en verksamhet som lever på människors möjlighet att ta sig till Göteborgs centrum. De omfattande – och säkert nödvändiga – infrastrukturprojekt som nu startat och under många år kommer att påverka Göteborg riskerar att hindra stadskärnans tillgänglighet så pass mycket att verksamheter riskerar att försvinna. Visionen om en levande stadskärna med affärer, restauranger och ett myllrande folkvimmel riskerar att gå om intet. Verksamheter kan inte likt fågeln Fenix resa sig ur askan när allt är klart utan de måste få rätt förutsättningar att verka under hela byggtiden.

Tillgängligheten är allt

Rätt förutsättningar stavas tillgänglighet, tillgänglighet och åter tillgänglighet. För att handeln och besöksnäringen ska ha möjligheter att verka är det avgörande att varor och människor enkelt når stadens butiker, hotell och restauranger. En undersökning från Svensk Handel visar att enkelheten att ta sig till handelsplatsen är den enskilt viktigaste faktorn när kunden väljer vilket köpcentrum eller vilken stadskärna de besöker. Det handlar om tillgänglighet för konsumenter att få med sig varan hem, tillgänglighet för kunder och besökare att nå hotell och restauranger – för utan kunder och gäster finns ingen verksamhet kvar.

Trafikkontorets och Göteborgs Stads Parkerings rapport som konstaterade att hälften av alla parkeringsplatser i centrum skulle försvinna borde ha varit en tillräcklig tankeställare för såväl politiker som förvaltningar. Rapporten anger exempelvis att enbart de 900 parkeringar som P-bolaget själva går miste om i stadskärnan motsvarar hela två miljoner besökare. Rapporten borde ha medfört ett gediget arbete för att hitta ersättningslösningar och en fullständig konsekvensanalys för verksamheten i centrum.

Går för långsamt

Vi vet att det pågår arbete med att finna ersättningslösningar men intrycket är att arbetet ligger långt efter planerna och att ta bort parkeringar. Antalet ersättningsplatser motsvarar inte på långa vägar de som försvinner. De informationsmöten som äger rum är just informationsmöten där lagt kort ligger och inte dialogmöten inför vad som komma ska. Med det minskar möjligheten för handel, hotell och restauranger att förbereda sig eller komma med bra lösningar.

Det behövs en ordentlig konsekvensanalys med förslag på hur tillgängligheten till Göteborgs stadskärna kan säkras även under tiden då stadens infrastruktur utvecklas. Det är en nödvändighet för att behålla en levande stadskärna, såväl under byggtiden som vid projektens slut.

Svensk Handel och Visita medverkar mer än gärna i dialoger och bidrar med det vi kan för att underlätta för våra medlemmar och för deras besökare och kunder. Staden måste höja ambitionerna när det gäller att finna lösningar på tillgängligheten till stadskärnan - annars kommer inte visionen för de stora infrastruktursatsningarna att bli så ljus som på de fina bilderna.

Karin Johansson

vd Svensk Handel

Jonas Siljhammar

vd Visita

Henrik Ekelund

näringspolitiskt ansvarig, Svensk Handel Göteborg

Eva Dunér

ordförande Visita Västra