Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Mörkt. Problemen hopar sig med trångboddhet, arbetslöshet och stora behov för människor i utsatta situationer. Det är nödvändigt med ett omtag i resursfördelningsmodellen i staden, skriver debattörerna.

Stadsdelarna får betala priset

Stadsdelarna tvingas nu hantera resultaten av en misslyckad rödgrön politik. Problem som skapats på central nivå vältras över på stadsdelarna. Det är ohållbart, skriver alliansen i SDN Östra Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är en fantastisk stad, men med stora strukturella problem. Grupper står utanför arbetsmarknaden, otryggheten breder ut sig i flera stadsdelar och resultaten är låga i många skolor.

Dessutom har det byggts för lite under decennier. Bostadsbristen resulterar i trångboddhet och stora sociala problem, vilket innebär en tragedi för de familjer som drabbas och stora kostnader för skattebetalarna. Handeln med svarta kontrakt är också omfattande, vilket ytterligare förstärker otryggheten.

Misslyckad politik

Som fritidspolitiker i SDN Östra Göteborg ser vi tydligt resultaten av den misslyckade rödgröna politiken som lett till detta. Problem som skapats på central nivå vältras över på stadsdelarna, med en otydlig ansvarsfördelning som följd. Det gäller på flera områden, men vi vill här lyfta ett område där situationen är särskilt problematisk.

Stadsdelarna ansvarar för individ- och familjeomsorgen. År efter år går denna sektor med underskott i förhållande till de pengar som man tilldelats genom stadens resursfördelningsmodell. De huvudsakliga förklaringarna till detta är bristen på bostäder, arbetslösheten samt missbruksproblematik och trasiga familjer. Så är det även i Östra Göteborg, men vår stadsdel är långtifrån ensam. I princip samtliga SDN går här med underskott.

Svårt åstadkomma underverk

Socialsekreterare och andra yrkesgrupper gör sitt yttersta för att stötta människor i utsatta situationer. Men med de förutsättningar som finns är det svårt att göra underverk. Det finns i nuläget inget som tyder på att situationen kommer att förbättras under de kommande åren. Man ska komma ihåg att vi nu befinner oss i en högkonjunktur, vilket brukar resultera i minskade kostnader. Men inte ens detta hjälper. Lägg sedan till alla de människor som kommit till Sverige och som nu befinner sig i statligt etableringsstöd. När detta tar slut blir de kommunens ansvar och tyvärr leder det ofta till arbetslöshet och utanförskap, med ytterligare kostnader som följd.

Vi vill med detta peka på en problematik i Göteborg som riskerar att bli värre under kommande år. Det behövs ett nytt styre för mer byggande, bättre företagsklimat, ökad trygghet, stärkta familjer och höjda skolresultat. Dessutom är det nödvändigt med ett omtag i resursfördelningsmodellen i staden. Det krävs en tydligare styrning och att resurserna öronmärks. Bara så kan vi få bukt med de problem som de rödgröna skapat under sina 23 år vi makten.

Kalle Bäck (KD)

andre vice ordförande SDN Östra Göteborg

Peter Mattiasson (M)

ledamot SDN Östra Göteborg

Ewa Jablonska (L)

ledamot SDN Östra Göteborg