Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg. Bild: Anders Ylander

Staden behöver ansvarstagande – inte maktspel

Alliansens bräckliga maktspel duger inte. Göteborg förtjänar och behöver ett brett och stabilt styre. Ett sådant är möjligt om fler partier väljer att rösta för vår budget. En bred koalition är den enda välfungerande vägen framåt, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På torsdag röstar kommunfullmäktige för andra gången i år om Göteborgs stads budget för 2019. Beslutet blir viktigt. Nu ska det avgöras hur staden ska styras framöver. För oss socialdemokrater är linjen klar. Vi kommer att rösta på vårt eget – och inte på någon annans – budgetförslag. Det är ett förslag som, efter att ha anpassats till önskemål från MP och V, vann dessa partiers och Fi:s aktiva stöd och därmed antogs av fullmäktige vid omröstningen i juni.

Förslaget har några centrala kärnpunkter:

* Vi vill med jämlika förtecken bygga bort bostadsbristen genom att se till att det produceras 60 000 nya bostäder, varav 30 000 hyresrätter, fram till och med 2028 samt säkerställa att en viktig del av nyproduktionen sker i ytterstaden – bland annat i ett stadsbyggnadslyft för Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered.

* Vi vill trappa upp trygghetsarbetet på bred front. Det rör sig bland annat om att rusta upp torg och mötesplatser, introducera lokala trygghetsvärdar samt vidta särskilda trygghetsåtgärder för äldre.

* Vi vill satsa stort på att alla barn ska kunna gå på fritids. Det är värdefullt för barnen själva, för integrationen och för jämlikheten.

* Vi vill genom riktade insatser lyfta föreningslivet, särskilt i utsatta områden. Föreningarna kan göra massor av positiv skillnad.

* Vi vill förbättra villkoren för personalen inom Göteborgs stad via bland annat kortare nattarbetstid, arbetskläder till alla som behöver det och en löneförstärkning för de sämst betalda.

Bred koalition bäst

Att gå fram med en egen budget är inte optimalt. Vi hade gärna sett att det före budgetomröstningen hade etablerats en bred koalition som med kraft och tydlighet hade kunnat ta ansvar för staden. Det är den lösning som vi verkat för i processen efter valet och som vi alltjämt är öppna för att väva ihop.

Tyvärr har sju andra partier valt en helt annan väg. Detta i en uppgörelse där egenintresset fått gå före stadens intressen. V, MP och Fi har i en helomvändning bytt sitt tidigare stöd för S-budgeten mot en linje där de släpper fram Alliansens budget. I gengäld har Alliansen lovat de tre partierna posterna som 2:a vice ordförande i nämnders och styrelsers presidier.

Med endast 24 av 81 mandat i fullmäktige och påfallande svaga positioner i styrelser och nämnder skulle Alliansen få det ytterst svårt att skapa den stabilitet som är så avgörande för Göteborgs utveckling.

Uppgörelsen skulle, om den gick igenom, ge ett riktigt skakigt styre av staden. Med endast 24 av 81 mandat i fullmäktige och påfallande svaga positioner i styrelser och nämnder skulle Alliansen få det ytterst svårt att skapa den stabilitet som är så avgörande för Göteborgs utveckling. Frågan som alla behöver ställa sig är hur länge ett så tunt styre ens skulle överleva. Fokus tycks ha legat på att ta makten snarare än att ta ett långsiktigt ansvar. Det är ingen bra start.

Uppgörelsen skulle också innebära att det viktigaste arbetet i styrelser och nämnder skulle behöva ske utanför presidierna. Alliansen skulle, på grund av skarpa meningsskiljaktigheter, inte få särskilt mycket gjort med V, MP eller Fi. I stället skulle man bli helt beroende av att mycket frekvent söka stöd hos Demokraterna och oss socialdemokrater. Att presidierna på så vis sätts ur spel är inte heller något bra upplägg.

Nykter analys behövs

Vi uppmanar nu övriga partier att släppa maktspelets berusning och göra en nykter analys av läget: Vad är bäst för Göteborg? Vi hävdar bestämt att en bred koalition är den enda välfungerande vägen framåt.

Att vi med den hållningen skulle stödja en V+MP+Fi-budget, vilket dessa partier pratar högljutt om, är uteslutet. Något vettigt styre skulle inte kunna formeras i en sådan konstellation – som skulle förlora mot Alliansen och D i fullmäktige och i övrigt sätta SD i en vågmästarroll. Inte heller vore det realistiskt att med en budget långt till vänster bygga nödvändiga broar över blockgränsen. Om V, MP och Fi menade allvar med att få till ett rödgrönrosafärgat styre borde det i stället vara självklart för dem att stå fast vid sitt stöd för S-budgeten och utifrån den gemensamt försöka skapa en blocköverskridande koalition.

Göteborg förtjänar och behöver ett brett och stabilt styre. Om S-budgeten vinner i morgon återupptar vi arbetet för att bygga precis ett sådant. Alliansens bräckliga maktspel duger inte.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg