Hamnområdet har stora problem: marken är labil och hamnplanen drabbas ofta av översvämningar, skriver debattörerna.
Hamnområdet har stora problem: marken är labil och hamnplanen drabbas ofta av översvämningar, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson

Städa inte bort Fiskhamnen när ni gör om

Det vore ett hårt slag mot Göteborg om Fiskhamnen avvecklas eller försvinner. En flytt eller påtvingad avveckling blir en tragedi som slår mot stadens dna. Göteborg är sjömatens huvudstad. Nu står politikerna inför det viktiga beslutet: restaurera eller riva, vårda eller avveckla, skriver bland andra Peter Sjöholm och Göran Eriksson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Fiskhamnen bär arv, tradition och stolthet på sina axlar – något som politikerna nu riskerar att äventyra. Stadsplaneringens tre strategier ”hela staden, stärka kärnan och möta vattnet”, att ta tillvara på befintliga styrkor och ha ett levande stadsrum vid älven – det låter utmärkt, tycker vi. Och här ser vi Fiskhamnen som en självklar och viktig pusselbit. För oss är det inte bara en vision – det är en överlevnadsfråga. Städa inte bort fiskhamnen när ni gör om södra älvstranden!

Hamnområdet har stora problem: marken är labil och hamnplanen drabbas ofta av översvämningar. Risken för skred är överhängande och har varit känd av Göteborgs stad i tio år utan att åtgärdas, vilket äventyrar hela verksamheten. Lokalerna är uttjänta, sättningar i marken hämmar trafiken, och vissa kajer är avstängda. Platsen är både outnyttjad och eftersatt.

ANNONS

Riksintresse för fisket

Alternativet att inte göra något är inget alternativ och konstaterades redan i Higabs egen rapport från 2019. Samma rapport konstaterar också att det kostar cirka 350 miljoner att rusta upp befintlig fiskhamn och säkra mot skredrisk, och då är det inte förberett för att bebyggas. Konsekvensen av att inte göra något blir också att fiskhamnens alla aktörer riskerar att skingras. Då upphör en hundraårig verksamhet – något som är oåterkalleligt. Göteborgs identitet som sjömatens huvudstad får inte gå förlorad.

Vad gör fiskhamnen så viktig? Dels är det ett riksintresse för fisket dels är det unikt kluster för fisk och sjömat i Norden. Ett område som sedan början av 1900-talet har samlat näringsidkare kring navet: fiskauktionen. Då, liksom nu, fylls auktionshallen under natten med fisk och skaldjur från såväl svenska, norska och danska fiskebåtar. Halv sju på morgonen, måndag till fredag, ringer auktionsförrättarna i klockan och fiskauktionen är igång. Det ropas ut lådvis med räkor, kräftor, torsk, kolja, gös och andra förstklassiga råvaror. Väder, kvoter och efterfrågan bestämmer priset. Så fungerar det i dag, och det har sett likadant ut i flera generationer.

Öppet åt vattnet

Få ställen i världen har en fiskhamn med så stor potential och centralt läge som Göteborg. Vi måste sätta värde på läge, yrkeskunnande och kulturarv medan tid är. Låt oss göra Fiskhamnen i Göteborg till en pulserande och levande destination för alla – med restauranger, utbildningsenheter och fiskauktion – och ombyggd så att det är öppet åt vattnet. För att utveckla verksamheten krävs moderna anläggningar som kombinerar effektiva och smarta lösningar med yrkeskårens skicklighet och tradition.

ANNONS

Det är olyckligt att den styrande majoriteten ser det som viktigare att utreda hela älvstranden – än att sätta igång med att utveckla Fiskhamnen.

Restaurera stadens hjärta, Fiskhamnen, med nytänk och klokskap. Här finns oersättlig kunskap om fiske, sjöfart och handel. Här har nära 800 personer sitt dagliga arbete –arbetstillfällen som riskerar att försvinna. Dessutom är Fiskhamnen en omvittnad plats där många nyanlända har en möjlighet att få sina första jobb. Åtskilliga tusen har haft sina första jobb i fiskhamnen, för att sen jobba kvar eller gå vidare i arbetslivet. En viktig pusselbit för instegsjobb och integration. Vi har i dag cirka 40 nationaliteter som arbetar i Fiskhamnen.

Vi har respekt för stadsplanering, men det måste finnas en lösning för att utforma södra älvstranden och samtidigt utveckla en helt unik plats i Göteborg. Förlora inte en möjlighet att skapa en destination i världsklass. Göteborg är, och ska förbli sjömatens huvudstad. Det är illa när stadens ledande politiker inte ser detta. Utveckla i stället för att rasera. Låt oss jobba tillsammans, med Göteborgs bästa för ögonen.

Men det kommer att krävas krafttag. Det är olyckligt att den styrande majoriteten ser det som viktigare att utreda hela älvstranden – än att sätta igång med att utveckla Fiskhamnen. Vi ser inte det som ett motsatsförhållande, man kan jobba i två parallella spår. Vårt hopp står till beslutande inom S, V, MP och C. Ta beslut som gynnar Göteborg.

ANNONS

Peter Sjöholm, ordförande Göteborgs fiskauktionsförening

Göran Eriksson, ordförande Göteborgs fiskhandlarförening

Håkan Wing, ordförande Sveriges fiskgrossisters ekonomiska förening

Roger Skymne, ordförande Svenska västkustfiskarnas centralförbund

LÄS MER:Kritiken: Fiskhamnen hotas av rödgröna beskedet

LÄS MER:Förslaget: Skrota Wingårdhs räddningsplan för Fiskhamnen

LÄS MER:Här är maten man ätit i Göteborg och Västsverige

ANNONS