Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stärk tillväxten - knyt samman Göteborg - Borås

Tänk om resan mellan Göteborg och Borås bara tog 30 minuter. Så mycket enklare att hitta rätt jobb. Så mycket enklare att träffa vänner. Och det bästa av allt är att det är möjligt. Men det kräver mer pengar till en ny järnväg, skriver Mattias Jonsson (S) och Petter Löberg (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg och Borås är Västsveriges två största städer. 100 000 personer dagpendlar i Sveriges tredje största pendlingsstråk. Den befintliga enkelspåriga järnvägen byggdes 1894 och har varken byggts ut eller moderniserats sedan dess. En tågresa mellan städerna tar i dag 70 minuter. En dagpendlare förlorar med dagens tågtrafik motsvarande 5,5 arbetsveckor. Den låga kapaciteten möjliggör bara 12 avgångar per riktning och dag. Konsekvensen har blivit att 8 av 10 dagliga pendlare väjer bilen i stället för kollektivtrafiken.

Så kan vi inte ha det. Vi kan bättre. Visst går att skapa framtidstro och ett bättre samhälle om vi fortsätter utveckla den svenska modellen som ger fler möjligheter att jobba eller studera. Med bättre fungerande kommunikationer mellan Västsveriges två största städer underlättas det.

Sänker ambitionerna

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på infrastrukturinvesteringar. I förslaget till trafikplan för transportsystemet 2018-2029 som presenterades i augusti beskrivs att järnvägen mellan Göteborg och Borås som eftersatt och i stort behov av investeringar. Men inga satsningar föreslås. Det är en sänkning av ambitionsnivån. I den nu gällande trafikplanen föreslås ny järnväg på sträcken Mölnlycke – Bollebygd via Landvetter flygplats var byggd till 2026. Nu bereds infrastrukturplanen av regeringen.

Vi inser att behoven i hela landet är stora. Men det är olyckligt att Göteborg-Borås-järnvägen, som beskrivs som Sveriges sämsta järnväg mellan två större städer inom tio mils avstånd, inte är med i förslaget. En ny järnväg här har ett stort samhällsekonomiskt värde och kommer att flerdubbla kapaciteten och turtätheten och underlätta vardagen för vanliga västsvenskar. Enligt Västra Götalandsregionen skulle resandetalet bli upp till fyra miljoner per år. En ny järnväg skulle inte bara knyta samman städerna utan också arbetsmarknadsregionerna, lärosätena och bostadsmarknaderna. Kort sagt ger det fler människor fler möjligheter att hitta rätt jobb, utbildning och bostad.

Massor av bussar

Men det går ju bussar, säger vän av ordning. Problemet är att de inte räcker till. Det passerar redan 1 400 bussar vid Delsjömotet varje dag. Ställer vi dem på rad blir det en busskö på fyra mil. Dubbeldäckaren direktbuss 100 avgår nu var femte minut i högtrafik. Vi har en riksväg som i dag är överbelastad och vägnätet i vare sig Göteborg City eller Borås centrum kan ta emot den volym bussar som skulle behövas.

Den nya järnvägen föreslås gå via Landvetter Airport, Västsveriges port till världen. Sveriges näst största flygplats, hade förra året över sex miljoner passagerare. Antalet flygresenärer förutspås av Swedavia öka till nio miljoner 2040. Med detta ökar även antalet arbetstillfällen på flygplatsen med 10 000. I dag sker de flesta markresorna till och från flygplatsen med bil. Detta är självfallet helt otidsenligt. Tänk vad ett tåg med direktförbindelser med hela Västsverige skulle betyda för resetid, resekomfort och miljö.

Rätt politik att investera

Regeringen bad även Trafikverket skissa på en plan för hur infrastrukturen skulle bli om man ökade finansieringen med 10 procentenheter, alltså skjuter till mer pengar. Trafikverket svarade att då finns förutsättningar att påbörja ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Bra där tycker vi. Att i goda tider investera i det som skapar framtid och utveckling är rätt politik.

Kompetensbristen märks också inom infrastrukturen. För få har rätt utbildning. Anställda inom järnvägsbranschen står dessutom inför ett generationsskifte och med regeringens nya satsning på järnväg och infrastruktur för 286 miljarder krävs många nya järnvägsbyggare. Det behövs personal för att bygga nytt, bygga om, underhålla och installera järnväg. Inte minst inom signal och telesystem behövs personal. År 2030 beräknas det finnas ett underskott på 50 000 ingenjörer. Regeringen har sett bristerna och satsar i budgeten för 2018 mer pengar på yrkesförberedande utbildningar och kunskapslyft som ger möjligheter till omskolning via yrkesvux. Utbildning av arbetslösa till bristyrken är bättre än påhittade låglönejobb.

Det behövs en ny stambana mellan Göteborg och Borås. För att knyta samman städerna, arbetsregionerna, lärosätena men framförallt människorna. Så kan vi skapa tillväxt och så kan vi stärka den svenska modellen.

Mattias Jonsson (S)

riksdagsledamot för Göteborg

Petter Löberg (S)

riksdagsledamot för Borås