Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Livsnerv. Göteborgs hamn har avgörande betydelse för Sveriges försörjning. Göteborg och dess hamn bör därför utgöra ett prioriterat skyddsområde för Sverige, skriver debattörerna.

Stärk försvaret av Göteborg

DEBATT: Flera faktorer i vår omvärld har gjort att försvarsfrågorna fått ny aktualitet. Nu är det dags att vända blicken västerut. Göteborg behöver ett bättre försvar för hela Sveriges skull, skriver Svante Bergh, f d generalmajor och Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs hamn har avgörande betydelse för Sveriges försörjning. Om den spärras av halveras flödet av varor, med hamstring och kaos som följd. Hamnen är dessutom en viktig plats för att ta emot understöd till Sverige. Vi anser därför att Göteborg och dess hamn bör utgöra ett prioriterat skyddsområde för Sverige.

Samtidigt har ett hot om terrorism utvecklats. Främst terrororganisationen Daesh kan slå till i Sverige egentligen när och var som helst. Inom säkerhet och försvar måste man vara proaktiv. Det duger inte att invänta att det gått fel och sen söka rätta till detta.

Sänkt tröskel

Tyvärr har den ryske presidenten Vladimir Putin sedan flera år gett sig på och brukat militära medel mot grannländer. Insatser har skett snabbt och oannonserat och i klar strid med internationell rätt och överenskommelser. Det är i dag en lägre tröskel att ge sig på Sverige än att angripa någon av våra Nato-anslutna grannar.

Vi anser därför att Sverige snarast ska gå med i Nato för att öka säkerheten i Östersjön och längs Västkusten. Skälet är främst att vi då höjer ribban för att krig ska uppstå i regionen.

Det är också dags att snabbt åstadkomma operativa förstärkningar. Det behövs rejäla tillskott till försvarsbudgeten.

Små insatser – stor effekt

Men – just nu är det effekt på kort sikt som är särskilt viktig. Det går att åstadkomma betydande förbättringar med relativt begränsade ekonomisk satsningar. Vi anser att följande åtgärder skulle ge ett avsevärt starkare försvar i väster.

  • Iståndsätt ett minröjningsfartyg, som i dag ligger i malpåse, och stationera det i Göteborg.
  • Skaffa fler moderna vapen till Jas-flygplanen så att de får en ökad uthållighet.
  • Utöka grundutbildningen av soldater i Göteborg.
  • Prioritera hemvärnet i Göteborgsområdet vad avser moderna vapen.
  • Utvärdera hemvärnspolis av dansk modell för förstärkning av polisen.
  • Säkerställ att utbildad militärpolis kan understödja Polisen vid särskilda händelser.
  • Slå vakt om de skjutfält vi har i väster. Utan övning blir all verksamhet tandlös.
  • Utöka övningar för särskilda händelser och öka samverkan mellan civila och militära myndigheter och funktioner.

Under senare tid har intresset för försvars- och säkerhetsfrågorna med rätta ökat, efter att länge tynat i skymundan. Främst är det försvaret av Gotland som ägnats särskilt intresse i de politiska besluten. Nu är det hög tid att också vända blicken västerut. Göteborg måste försvaras för hela Sveriges skull.

Svante Bergh

f d generalmajor

Jonas Ransgård (M)

gruppledare, Göteborg