Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

När nu Römosseskolans nya styrelse tar strid om skolpengen bör Göteborgs Stad och Skolinspektionen dra öronen åt sig, skriver debattörerna.
När nu Römosseskolans nya styrelse tar strid om skolpengen bör Göteborgs Stad och Skolinspektionen dra öronen åt sig, skriver debattörerna.

Stäng Römosseskolan – granska liknande skolor

Att Göteborgs kommun strypt skolpengen till Römosseskolan är ett välkommet beslut. Nu borde skolan stängas för gott och det måste bli lättare att granska liknande skolor som kopplas till islamistiska nätverk, skriver Aje Carlbom, Peder Hyllengren och Magnus Ranstorp.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skandalerna kring Römosseskolan i Göteborg verkar aldrig sluta. Det handlar inte bara om att skolan bedrivit könsuppdelad undervisning i över 23 år samtidigt som elever tvingats till obligatoriska bönestunder under skoldagen. Skolans tidigare rektor Abdirizak Waberi driver även ett islamistiskt parti i Somalia sedan 2016. I maj i år blev Waberi avskedad av styrelsen och polisanmäld för förskingring.

Ekobrottsmyndigheten utreder misstanke om ekonomisk brottslighet och om skolpengar även förts utomlands. Banken har spärrat eller fryst deras konto på grund av misstänkt penningtvätt. Det är därför inte konstigt att Göteborgs kommun strypt skolpengen till Römosseskolan. Man har tvingats till att deponera 20 miljoner hos länsstyrelsen eftersom skolans huvudmannaskap är högst oklart då två parallella styrelser existerar. Därtill trädde Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) in och betalade lärarnas löner. Det är inte förvånande då Römosseskolan ingår i deras krets.

Kopplas till islamism

Det är skandalöst att huvudmannen Abdirizak Waberi har kunnat bedriva en islamisk friskola trots att vi i många år vetat han är en del av ett större islamistiskt nätverk kopplat till Muslimska brödraskapet i Europa. Han har varit vice ordförande i FIOE - en organisation som flera europeiska länders säkerhetsmyndigheter bedömt är Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Europa.

Muslimska brödraskapet grundades 1928 i Egypten och är en transnationell islamistisk organisation som verkar för att hela samhällssystemet ska genomsyras av islamiska normer, med slutmålet att staten styrs av sharialag.

Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg, bör ha en eloge som fattade detta modiga beslut att hålla inne skolpengen till Römosseskolan skriver debattörerna. Bild: Mia Höglund
Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg, bör ha en eloge som fattade detta modiga beslut att hålla inne skolpengen till Römosseskolan skriver debattörerna. Bild: Mia Höglund

Abdirizak Waberi har ända sedan starten av Römosseskolan varit en del av IFiS skolkoncern som tidigare hette Sveriges Islamiska Skolor (SIS)/Framstegsskolan: en skolkoncern där den tidigare ordföranden för FIOE, Chakib Benmakhlouf, varit en stark kraft. Bara Römosseskolan har skattebetalare bekostat med över en halv miljard under de senaste tio åren.

Del av större nätverk

Waberi är bara en av spelarna i ett större islamistiskt nätverk av verksamheter där IFiS spelar en avgörande roll och där samma personer styr och ställer i olika styrelser. Flera namn återkommer i styrelserna inte bara för skolverksamheter men även i Ibn Rushd-drivna verksamheter som Granhedsgården AB, Eventeq AB (bakom Muslimska familjedagarna) samt Islamic Reliefs styrelse. Här roteras det friskt mellan styrelseuppdragen.

Det här islamistiska nätverket är kopplat till både FIOE och dess avknoppning i Sverige IFiS som är kopplade till europeiska Muslimska brödraskapet. De sitter i många styrelser tillsammans och agerar strategiskt i detta fall används friskolesystemet som ideologisk påverkan. Det är problematiskt ur integrationssynvinkel vilket Römosseskolan är ett tydligt exempel på. Man måste särskilja på islamism och islam som religionsutövning.

När nu Römosseskolans nya styrelse tar strid om skolpengen bör Göteborgs Stad och Skolinspektionen dra öronen åt sig.

När nu Römosseskolans nya styrelse tar strid om skolpengen bör Göteborgs Stad och Skolinspektionen dra öronen åt sig då skolan fortsättningsvis ingår i samma islamistiska nätverk med Khemais Bassoumi i spetsen. Detta liknar mest en skenmanöver för att behålla Römosseskolan i IFiS-kretsen.

Bassoumi som nu är styrelseordförande i Föreningen Framstegsskolan i Göteborg, som driver Römosseskolan, är tillika styrelseledamot i friskolebolaget English School Scandinavia AB, tidigare Elma School AB, som efter allvarliga brister och ekonomisk misskötsel fick lägga ner sin grundskola i Rågsved 2019-2020. Övriga två styrelseledamöter i Römosseskolan är nära kopplade till IFiS-kontrollerade Göteborgs moské.

Stäng skolan helt

Axel Darvik (L), grundskolenämndens ordförande i Göteborg, bör ha en eloge som fattade detta modiga beslut att hålla inne skolpengen. Nu behöver Römosseskolan stängas en gång för alla. Men andra skolor behöver granskas lika noggrant. Här är det avgörande att förstå hur dessa islamistiska nätverk är konstruerade och att det inte är bara enskilda personer. Dessutom profiterar dessa kretsar på kringgärdande verksamhet som skolkök, skolbussar och allt annat lukrativt kopplat till skolorna.

Det är ingen rimlig ordning att kommuner saknar en granskningsfunktion när de fördelar mångmiljonbelopp i form av skolpeng varje kvartal. Granskning försvåras även av att skolverksamhet bedrivs i föreningsform och stiftelser och inte som aktiebolag.

Kommunpolitiker och riksdagsledamöter måste åtgärda detta skyndsamt så att islamister eller extremister inte fortsättningsvis tillåts driva friskolor.

Kommunpolitiker och riksdagsledamöter måste åtgärda detta skyndsamt så att islamister eller extremister inte fortsättningsvis tillåts driva friskolor. I grunden handlar det om att värna alla barn, våra skattemedel och ytterst det demokratiska samhället.

Aje Carlbom, Malmö universitet

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan

Peder Hyllengren, Försvarshögskolan

LÄS MER: Römosseskolan tar strid för skolpengen

LÄS MER: Römosseskolan får skolpengen indragen

LÄS MER: Römosseskolans rektor är polisanmäld och avskedad – av skolans styrelse