Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Från vänster: Kitty Lundqvist, undersköterska, Lotta Ernström, sjuksköterska, Lotta Blomgren, sjuksköterska, Karin Larsson, undersköterska, Kate Olsson, undersköterska, Ingrid Theren, sjuksköterska.  Bild: Meli Petersson Ellafi
Från vänster: Kitty Lundqvist, undersköterska, Lotta Ernström, sjuksköterska, Lotta Blomgren, sjuksköterska, Karin Larsson, undersköterska, Kate Olsson, undersköterska, Ingrid Theren, sjuksköterska. Bild: Meli Petersson Ellafi

Stäng inte den livsviktiga avdelningen för lungsjuka

Beskedet om den tillfälliga stängningen av den slutna avdelningen på Sveriges största lungklinik kom som en chock för oss anställda. Lungpatienter riskerar nu att gå miste om livsnödvändig specialistvård och vi fasar för vad stängningen kan innebära i framtiden, skriver Lotta Ernström, sjuksköterska.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 26 september blev personalen på avdelning 19 för lungmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset informerade av ledningen på område sex att man skall lägga ned slutenvården redan den 30 november. Detta kom som en fullständig chock för medarbetarna, som skall vara ute på nya arbeten och enheter från och med den 1 december.

Man säger att det är tillfälligt och att det skall vara stängt till våren 2021, men där är vi inte ännu. Anledningen till att ”det brinner i knutarna” kan bara relateras till ekonomi, och kanske för att slippa inkludera enheten i nästa års budget.

Vare sig risk eller konsekvensanalys är genomförd, möjligtvis är detta inget måste då man gömmer sig bakom att det är en tillfällig stängning på ett och ett halvt år.

Man skyller på ekonomi och att det är svårt att rekrytera personal, framförallt sjuksköterskor. Det är ett stort problem över hela Sverige, och det vet vi som arbetar i vården vad det beror på. Men det är en helt annan diskussion.

Avdelningen har en beläggning på över 100 procent – vilket betyder att vi alltid har överfullt

Det är inte heller frågan om att vi inte behövs, avdelningen har en beläggning på över 100 procent – vilket betyder att vi alltid har överfullt. Om det hade funnits personal hade vi kunnat fylla ytterligare en avdelning. När det är fullt får vi många gånger låna sängplatser från andra avdelningar, dessa patienter rondas av våra läkare men sköts av befintlig personal. Visserligen inte helt optimalt, men i brist på lungplatser så har vi inte mycket att välja på.

Patienterna blir lidande

På avdelning 19 lungmedicin har hälften av personalen arbetat med lungsjukvård i många år, flera av dem upp till mer än 40 år, bland annat jag själv. Jag och övrig personal värnar om en mycket utsatt grupp som har mycket ångest, orosproblematik och kräver fingertoppskänsla. Den kunskapen i omsorg, bemötande och tekniskt kunnande av lungsjukvård är inget man lär sig i litteraturen eller på en eftermiddag, utan den kräver lång erfarenhet.

Är det tänkt att onkologen, thoraxkirurgen, IVA, medicin, infektion skall ta över patienterna på lungmedicin? Vet dessa enheter om det i så fall, och har de så gott om platser?

Och vart ska de 350 patienterna som ingår i de standardiserade vårdförloppen (SVF) ta vägen?

Att lägga svårt lungsjuka patienter på annan enhet är förenat med livsfara för en del, likaså naturligtvis också för den hjärtsjuke patienten

Om man söker för hjärtinfarkt förväntar man sig inte bli inlagd på plastikkirurgen, ortopeden eller annan enhet. Man förväntas få vård på den enhet som kan hjärtsjukvård. Att lägga svårt lungsjuka patienter på annan enhet är förenat med livsfara för en del, likaså naturligtvis också för den hjärtsjuke patienten.

Hjälp oss rädda den lungmedicinska enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset innan det är för sent.

Lotta Ernström, sjuksköterska, lungmedicin Sahlgrenska universitetssjukhuset samt övrig vårdpersonal avdelning 19 lungmedicin