Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet.
Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet.

Ständigt arbete att ersätta djurförsöken

Det ligger i allas intresse att minimera användningen av försöksdjur på alla områden, och i möjligaste mån ersätta med andra metoder, skriver bland andra Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Djurförsök, 30/1

Göteborgs universitet och andra lärosäten bedriver forskning med hjälp av djurförsök. Försöken är avgörande för utveckling av nya läkemedel, och många behandlingar vi tar för givna – antibiotika, transplantationer, vacciner – har utvecklats genom studier på djur.

Att forska på konstgjorda bröstcancertumörer, skapade med hjälp av 3D-skrivare och cancerceller från människa, är en modell som kan komma att ersätta många djurförsök.

Det gäller även användningen av särskilda så kallade organ-på-chip, där celler odlas till artificiella organ, för att bland annat användas vid läkemedelstestning. Bakom de båda metoderna har forskare vid Göteborgs universitet varit drivande.

Också odontologin arbetar för att minska, förfina och ersätta djurförsök, det som kallas 3R-principen (reduce, refine, replace).

Också odontologin arbetar för att minska, förfina och ersätta djurförsök, det som kallas 3R-principen (reduce, refine, replace). Det handlar bland annat om modeller inom implantatforskningen i Göteborg där man använder biopsier från människor i stället för djurförsök. Successivt minskar också antalet försöksdjur genom förfinad planering och avancerade statistiska metoder.

Debattören frågar hur stor andel av resurserna, i tid och pengar, som går till dessa satsningar. Det är dock svårt att exakt räkna fram 3R-arbetets omfattning. Att minska, förfina och ersätta djurförsök är en ständigt pågående process, både i studier av nya metoder och i annan forskning.

I etikansökan måste ansvarig forskare redovisa avvägningarna och varför försöken inte kan ersättas med andra metoder.

När det gäller sonderingen, att väga metoder mot varandra, görs den inför varje studie som omfattar djurförsök. I etikansökan måste ansvarig forskare redovisa avvägningarna och varför försöken inte kan ersättas med andra metoder. Ansökan prövas av forskare och lekmän.

När ramarna för ett projekt väl är satta går det inte att byta arbetsmetoder. Vetenskap, etik och finansiering, via exempelvis Cancerfonden och Vetenskapsrådet, kräver att planen hålls.

Detta gäller forskning generellt, med eller utan djurförsök. Det går exempelvis inte att ta in nya testpersoner i en studie eller samköra register på ett sätt som inte planerats från början.

Beträffande forskningen på tandimplantat vill vi betona att det inte handlar om kosmetik. Syftet är att hjälpa människor som drabbats av svår tandlossningssjukdom till en tillvaro där de inte isolerar sig, kan vara sociala, vågar prata och äta tillsammans med andra.

Det ligger i allas intresse att minimera användningen av försöksdjur på alla områden, och i möjligaste mån ersätta med andra metoder, vilket vi jobbar vidare med.

Eva Wiberg

rektor Göteborgs universitet

Göran Landberg

vicerektor forskning, Göteborgs universitet

Fakultetsledningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet