Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Britta Forsberg, jur kand

Ställ en enkel fråga: Vill du ha sex?

Avsikten med en samtyckeslag är inte att fler människor ska dömas till fängelse, avsikten är att det ska begås färre övergrepp. De som uttrycker oro för att bevisbördan skulle förändras eller att bevissvårigheterna skulle öka kan känna sig lugna. Sverige behöver en modern sexualbrottslagstiftning, skriver Britta Forsberg, jur kand.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Britta Forsberg, jur kand
Britta Forsberg, jur kand

I dagarna presenteras den statliga utredning som väntas föreslå att vi i svensk lag inför ett krav på samtycke vid sex. Även närmast föregående utredning liksom skuggutredningen på initiativ av MP, föreslog att en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning skulle införas. I England har en samtyckeslag funnits sedan 1976. Även om utredningar föreslår en ändring i sexualbrottslagstiftningen så är det till syvende och sist våra politiker som ska besluta i frågan. Denna gång hoppas jag att vi får en ändring, att det blir tydligt att alla, kvinnor som män, själva har rätt att bestämma över sin kropp.

Saknar lagens stöd

Med dagens lagstiftning har nämligen inte den människa som inte vill ha eller inte vill bli utsatt för sex lagens stöd för sin sexuella integritet. Enligt svensk lag krävs nämligen att gärningspersonen använt våld eller hot eller utnyttjat en person som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Med en lagstiftning som bygger på frivilligt deltagande, från båda parter, skulle det tydligt signaleras att det krävs ömsesidighet och samtycke för att ha sex med en annan människa.

Strafflagstiftningens syften är dels allmänprevention, att påverka människor i allmänhet att avstå från att begå handlingar som samhället ansett vara så förkastliga att de kriminaliserats, dels individualprevention, att förmå brottslingar att inte återfalla i brottslighet. Avsikten med att införa en samtyckeslag är inte att fler människor ska dömas till fängelse. Avsikten är att det ska begås färre övergrepp.

Att döma fler människor får aldrig vara målet när vi kriminaliserar en handling. Avsikten, är som sagt, att strafflagstiftningen ska påverka människor att avstå från vissa handlingar och att förmå brottslingar att inte återfalla i brottslighet. En samtyckeslagstiftning signalerar att det krävs ömsesidighet, frivillighet, samtycke för att ha någon form av sex med en annan människa. En samtyckeslagstiftning värnar om den sexuella och kroppsliga integriteten och kommer att ha, precis som annan strafflagstiftning, en normerande effekt på attityder och föreställningar.

Ord står mot ord

Motståndare till en samtyckeslagstiftning hävdar att en samtyckeslag är olämplig att införa eftersom ”ord kommer att stå mot ord” och att en sådan lagstiftning kommer att ”medföra stora bevissvårigheter”. Nå, ord står ofta mot ord redan i dag, det kommer inte att förändras med en samtyckeslagstiftning. Vi ska inte avstå från att kriminalisera grovt skadegörande handlingar för att de är ”svåra att bevisa i domstol”. Bevissvårigheter föreligger i många fall, vid sexualbrott liksom vid andra brottstyper.

Andra uttrycker oro för att bevisbördan kan hamna på den misstänkte, att hen riskerar att behöva visa att kvinnan (som det statistiskt sett oftast rör sig om) sagt ”ja”. Omvänd bevisbörda är dock en omöjlighet i en rättsstat, vilket Sverige är. Att rättsstaten skulle överge den grundbulten i just detta fall vore orimligt. I Sverige är det alltid åklagaren som har bevisbördan, det är åklagaren som ska visa att den tilltalade har agerat i enlighet med gärningsbeskrivningen, alltså begått ett brott. Den tilltalade ska betraktas som oskyldig tills åklagaren bevisat motsatsen. Därutöver ska vi komma ihåg att beviskravet i brottmål är högt, det ska vara ”ställt bortom rimligt tvivel” att den tilltalade är skyldig för att hen ska dömas för brott.

Modern lag

Slutligen, vad det handlar om vid ett sexuellt övergrepp är att en man (statistiskt sett) använder en annan människas (en kvinnas, statistiskt sett) kropp för sina egna sexuella syften. Låt oss hoppas att en samtyckeslag blir verklighet. För din systers skull. För din dotters skull. För samhällets skull. Politiker, låt oss i Sverige få en modern sexualbrottslagstiftning i samklang med tiden och med Europakonventionen, som värnar om flickors och kvinnors sexuella och kroppsliga integritet.

Britta Forsberg

jur kand