Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Heiko, Junge
Bild: Heiko, Junge

Sprid inte myter om sol- och vindenergi

Professor Christian Ekberg hävdar att en storskalig utbyggnad av energisystem byggt på sol- och vindenergi är ”nära nog omöjlig” på grund av begränsade metall- och mineralresurser. Det är inte korrekt, skriver professorerna Björn Sandén och Tomas Kåberger.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik, Kärnkraft, 27/4

Påståendet kan grunda sig på den felaktiga slutsatsen: finns det viss teknik som är begränsad av materialresurser så är all likartad teknik begränsad. Det existerar till exempel solcellstekniker som nyttjar de ovanliga metallerna indium, tellur och rutenium. Men att hävda att det skulle begränsa solceller som teknik är märkligt då 95 procent av alla solceller som säljs i dag till låga priser baseras på kisel som är jordskorpans näst vanligaste grundämne efter syre.

Varken solceller eller den bredare gruppen solenergi begränsas av materialtillgångar. Likaså är det möjligt att använda vissa ganska ovanliga jordartsmetaller som praseodym och dysprosium i vindkraftverkens generatorer men det är inte alls nödvändigt eller ens särskilt vanligt.

Energilagring på många sätt

Vidare kan lagring av energi göras på ett otal olika sätt, från vattenkraftdammar till batterier och annan kemisk lagring. Det finns vissa batterityper som på den riktigt stora skalan kan begränsas av materialtillgång men det finns också otaliga alternativ som inte gör det. En principiellt viktig sak är också att material som används för att omvandla eller lagra sol- eller vindenergi kan återvinnas, vilket inte gäller för icke-förnybara energislag där energin utvinns ur själva materialet (till exempel kolets och oljans kemiska energi, eller uranets kärnenergi).

Vi gör klokt i att utveckla och använda kunskap om långsiktiga resursbegränsningar för att styra teknikutvecklingen i en hållbar riktning, men i den ambitionen är det också centralt att inte sprida myter

Vi gör klokt i att utveckla och använda kunskap om långsiktiga resursbegränsningar för att styra teknikutvecklingen i en hållbar riktning, men i den ambitionen är det också centralt att inte sprida myter. Det är en myt att metall- och mineralresurser gör en övergång till ett energisystem byggt på sol- och vindkraft ”nära nog omöjlig” och att det krävs ”tekniska paradigmskiften” för att undvika sådana begränsningar.

Det finns tillräckligt med sol och vind för att förse världen med energi, och för att tillverka de tekniker som behövs för detta finns det tillräckligt mycket materiella resurser.

Björn Sandén

professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola

Tomas Kåberger

affilierad professor i förnybar energi vid Chalmers tekniska högskola