SFI är den skolform som har minst antal behöriga lärare och alltför många elever hoppar av i förtid, skriver debattörerna.
SFI är den skolform som har minst antal behöriga lärare och alltför många elever hoppar av i förtid, skriver debattörerna. Bild: Liberalerna Göteborg

Språkkrav räcker inte – reformera hela SFI-modellen

Vi är stolta över att språkkravet för medborgarskap nu ska genomföras. Men det räcker inte. För att kravet ska fungera om ett incitament till integration måste också modellen för SFI-undervisning förändras och sätta kvalitet i fokus, skriver Maria Nilsson (L) och Robert Hannah (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Under stor uppståndelse lanserade Liberalerna i valet 2002 förslaget om språkkrav för medborgarskap. Språktest syftar bland annat till att stärka incitamentet för att lära sig svenska som nyanländ och därmed också skapa förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. Vi är stolta att språkkravet äntligen kan genomföras tack vare Liberalernas seger inom ramen för januarisamarbetet.

Men vi är inte nöjda. För att språkkravet för medborgarskap ska kunna fungera som ett incitament för integration så behöver den andra delen av integrationsekvationen reformeras: Svenska för invandrare (SFI). Under två års tid har Liberalerna arbetat med att ta fram programmet för Förortslyftet som har det övergripande målet att det 2030 inte ska finnas några utsatta områden i Sverige.

ANNONS

Inom ramen för Förortslyftet har vi en rad förslag som ska göra SFI bättre. SFI är den skolform som har minst antal behöriga lärare och alltför många elever hoppar av i förtid. Vi anser att kvaliteten i undervisningen måste stärkas och genomströmningen öka. Dessutom behöver systemet kring upphandlingar av SFI-utbildningarna reformeras för att sätta kvaliteten i fokus.

Det finns partier som vill ta bort alla integrationsinsatser. De har fel. Vi måste våga investera i de som är nya i Sverige: en lyckad initial utbildningsinsats är avgörande i valet mellan ett livslångt bidragsberoende eller en livslång yrkeskarriär. Vi presenterar nu fem förslag för att förbättra SFI-undervisningen och stärka vägen mot arbetsmarknaden för nyanlända.

1. SFI ska följa en tydlig progressionstrappa och ha en yttre tidsgräns.

Genomströmningen av elever inom SFI behöver öka. I dag kan SFI, praktikplatser och olika former av bidrag varvas i åratal. Vi föreslår därför en ny och förutsägbar progressionstrappa för SFI med tydliga förväntningar och krav. Denna trappa ska också kombineras med kontrollstationer för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling. Ingen ska fastna i SFI i åratal - en fyraårsgräns för SFI ska införas.

2. Höj de nationella kraven på kvaliteten på utbildningen.

Istället för prislappen ska kvaliteten vara viktigast i framtiden när det kommer till upphandlingsförfaranden. Kraven på vad SFI ska innefatta, vilken flexibilitet som ska finnas och vilken kvalitet den ska hålla skärpas. I dag misslyckas alltför många kommuner med upphandlingen av högkvalitativ SFI för att de lagstiftade grundkraven är för låga. Dagens system skapar ojämlikheter, brister och försvårar för arbetsmarknadsetablering och rörlighet inom Sverige.

ANNONS

3. Integrera jobbperspektivet i SFI

Jobbcoacher ska arbeta parallellt, och i samarbete, med SFI. Yrkes-SFI och SFI med koppling till att starta eget ska finnas tillgängligt i varje kommun och det ska alltid vara möjligt och förväntat att eleven går klart SFI även om den fått ett heltidsjobb.

4. Rätt att lära sig svenska digitalt.

Det behövs ett digitalt öppet språkverktyg med pedagogiska tjänster som är tillgängligt för alla nyanlända i Sverige. Språkverktyget ska innehålla föreläsningar, träningsuppgifter och möjlighet att skriva tentor digitalt.

5. Inför yrkesskolan och ge dem som saknar gymnasieutbildning

Yrkesutbildningar spelar en viktig roll bland annat för att fler nyanlända ska komma i arbete, men är i dag otillräckliga. Därför vill vi införa en ny utbildningsform: Yrkesskolan, en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå, med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ska vara öppen för alla som saknar gymnasiekompetens, men vara särskilt anpassad för att kunna följa fullgjord SFI. Utbildningen ska långsiktigt fokusera på bristyrken där det finns goda chanser att få arbete som exempelvis golvläggare, undersköterska och personlig assistent.

Språktest är viktigt för att stärka incitamenten att lära sig svenska och tillsammans med en bättre fungerande svenska utbildning för nyanlända så kommer fler gå från bidrag till jobb.

Även den som har svårt på arbetsmarknaden och som exempelvis saknar gymnasieutbildning måste ha en väg till att stärka sin kompetens och utbildas till ett bristyrke. Språktest är viktigt för att stärka incitamenten att lära sig svenska och tillsammans med en bättre fungerande svenska utbildning för nyanlända så kommer fler gå från bidrag till jobb.

ANNONS

Maria Nilsson, (L) ledamot i utbildningsutskottet

Robert Hannah, (L) integrationspolitisk talesperson

ANNONS