Det är ohederligt att få det att se ut som att motståndet mot språkkrav handlar om att språk inte skulle vara viktigt, skriver debattören.
Det är ohederligt att få det att se ut som att motståndet mot språkkrav handlar om att språk inte skulle vara viktigt, skriver debattören. Bild: Hans Christiansson

Språkkrav kräver en SFI-utbildning som håller måttet

Att ställa sig kritisk till språkkrav handlar inte om att man inte förstår att språk är viktigt. Det handlar om att man förstår vikten av en SFI-utbildning som präglas av likvärdighet och kvalitet, skriver Maria Fredriksson, SFI-lärare.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Ärkebiskop Anjte Jackelén framför kritik mot förslaget om språkkrav för medborgarskap och lyfter fram sin egen invandrarbakgrund för att visa att hon förstår att språket är viktigt. Hon möts av Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni som även hon lyfter fram sin invandrarbakgrund för att betona vikten av språk. Som om någon ens påstått att språk inte skulle vara viktigt.

Tillåt mig då att anamma samma retorik. Jag adopterades från Sydkorea 1972 när jag var sex månader gammal. Sedan barnsben har jag varit oerhört medveten om hur språket gett mig tillgång till svenskheten. Även jag vet alltså hur viktigt det är att kunna svenska, särskilt om du inte ser ut att kunna det. Om detta är vi nog alla eniga, från höger till vänster. Det är ohederligt att få det att se ut som att motståndet mot språkkrav handlar om att språk inte skulle vara viktigt.

ANNONS

Krävs bra utbildning

Som SFI-lärare ställer jag mig kritisk till förslaget om att permanent uppehållstillstånd och medborgarskap ska kopplas till språkkrav så länge man inte kommit till rätta med SFI-utbildningen. Om man ska införa språkkrav måste man först se till att det finns en likvärdig sfi med god kvalitet där det finns utrymme för individanpassning och kontinuitet. I Göteborg pågår fortfarande en upphandlingsprocess som kostat skattebetalarna miljardbelopp. Sfi-aktörerna har bjudit under varandra för att vinna och överklagandena står som spön i backen med tillfälliga avtal som följd, vilket lett till att de ekonomiska ramarna upprättats men de utlovade kvalitetslöftena om exempelvis maxantal elever i grupper får anstå. SFI-lärare förväntas undervisa 30 klocktimmar i veckan i grupper bestående av människor med oerhört varierande bakgrund både vad gäller språk, utbildning och ålder.

Att eleverna samtidigt ska försöka få ordning på bostad, försörjning och barnomsorg mitt i en pandemi då arbetsplatser stängs för praktik och timanställningar och där SFI-skolor går över till distansundervisning av mycket varierande kvalitet gör inte saken bättre. Inte heller blir det lättare när man ytterligare höjer trösklarna till kommunernas riktade yrkesutbildningar med språkstöd. För varje termin krymper utbudet för de elever som ännu inte blivit klara med hela sin SFI trots att tanken med dessa utbildningar är att man ska kunna få en yrkesutbildning i kombination med SFI-undervisning. Förklaringen har varit att språknivån efter avklarade kurser varit för låg. I stället för att verka för att förbättra förutsättningarna på kurserna höjs kraven på förkunskaper.

ANNONS

Att ställa sig kritisk till språkkrav handlar alltså inte om att man inte förstår att språk är viktigt. Det handlar om att man förstår vikten av en SFI-utbildning som präglas av likvärdighet och kvalitet. Börja i rätt ände.

En annan aspekt är att man som SFI-lärare nu riskerar hamna där tusentals lärare på gymnasiet och språkintroduktion befinner sig; att ett underkänt betyg kan innebära respass för din elev och ytterligare en aspekt är vad som sker när SFI läggs ut på auktorisering, det vill säga att samtliga aktörer som lever upp till vissa kvalitetskrav fritt konkurrerar om elever.

Att ställa sig kritisk till språkkrav handlar alltså inte om att man inte förstår att språk är viktigt. Det handlar om att man förstår vikten av en SFI-utbildning som präglas av likvärdighet och kvalitet. Börja i rätt ände.

Maria Fredriksson, SFI-lärare

ANNONS