Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Spär på redan existerande fördomar

Självklart är det inte så att kvinnor med slöja automatiskt är förtryckta eller att skägg är ett tecken på farlig radikalisering i Hjällbo. Dessa felaktiga uppfattningar riskerar skuldbelägga den somalisvenska gruppen på ett sätt som endast skapar ytterligare segregation, skriver bland andra Thaher Pelaseyed (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Rätten att leva tillsammans med sin familj är en mänsklig rättighet som Vänsterpartiet kämpat hårt för. Somaliska familjer har sedan 2009 förvägrats denna rätt eftersom ID-handlingar från Somalia inte godkänns i Sverige och kravet för familjeåterförening är att identiteten ska kunna styrkas. När Migrationsöverdomstolen nyligen fastslog att DNA-prov kan användas som bevisning vid familjeåterförening blev det möjligt för somaliska familjer med blodsband att återförenas. Vänsterpartiet välkomnar denna dom.

Runt om i landet sitter somalisvenska föräldrar, barn och syskon som fått uppehållstillstånd men som varje dag plågas av oro för barn, föräldrar eller syskon som är kvar i krigets och svältens verklighet på Afrikas Horn. Oro för kvarvarande anhöriga skapar självklart inte goda förutsättningar för att skapa sig ett nytt liv i Sverige.

I en artikel på GP Debatt (18/6) beskriver Gun Holmertz, Caritas Hjällbo, sin oro för att “en stor del av de nyanlända somalierna riskerar att gå direkt in i famnen på islamistiskt aktiva landsmän”. Vänsterpartiet bekämpar religiös fundamentalism – oavsett vilket trossamfund eller samhällsstruktur den visar sig i. Det är kommunens eller statens uppgift att följa upp verksamheter som bedrivs för offentliga medel och se till att krav på demokrati, jämställdhet och antidiskriminering följs.

Grova generaliseringar

Tyvärr blandar artikeln in grova generaliseringar som inte är relevanta och som spär på redan existerande fördomar mot gruppen somalier. För självklart är det inte så att kvinnor med slöja automatiskt är förtryckta eller att skägg är ett tecken på farlig radikalisering i Hjällbo, liksom det inte heller är ett tecken på wahabism hur eller när bönemattor rengörs från hundhår. Dessa felaktiga uppfattningar riskerar skuldbelägga den somalisvenska gruppen på ett sätt som endast skapar ytterligare distans och segregation.

Segregationen i Göteborg är inte ett individuellt problem. Skulden för orättvisor och bristande integration ska inte läggas på den enskilde och generaliseringar kring gruppen somalier är orimliga. Undermålig SFI som inte baseras på deltagarnas förutsättningar och behov, avsaknad av en politik för full sysselsättning, bostadssegregation, nedrustning av välfärd i förorterna och en utbredd strukturell diskriminering är resultaten av medvetna, politiska beslut.

I direkt kontrast

Vänsterpartiets politik mot segregationen står i direkt kontrast detta. Förutom nationella satsningar på SFI, en politik för full sysselsättning och investeringar i bostäder som bryter segregationen, lyfter vi i vårt handlingsprogram mot segregationen i Göteborg förslag som ger kvinnor möjlighet att stärkas genom kontakter med samhället och med varandra. Vi föreslår också kraftigt sänkta förskoleavgifter för att sänka tröskeln för föräldrar att använda en kommunala förskolan. Segregerande högerpolitik kan endast brytas med en politik som ger förutsättningar för utbildning, arbete och bostad – oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Vänsterpartiet har den politiken.

Thaher Pelaseyed (V)

ordförande Vänsterpartiet i Göteborg

Yvonne Palm (V)

vice ordförande SDN Angered

Christina Höj Larsen (V)

riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson