Socialtjänst i nöd kräver politiskt mod

Situationen inom socialtjänsten är akut. Vi behöver våra socialsekreterare och alla som arbetar ute i fält mer än något annat för att verkligen möta behoven hos alla våra utsatta. Detta krävs en storsatsning – och det är nu, skriver Tina Lundberg (FI) och Lisbeth Larsson (FI).

ANNONS

Replik

Socialtjänsten, 20/7

Socialsekreterarna från enheten för vuxenstöd i Örgryte-Härlanda ger i sin debattartikel en alarmerande bild av kommunens besparingar inom socialtjänsten, tidigare har även socialsekreterarna i Angered skrivit.

I Feministiskt initiativ menar vi att vi måste ta detta rop på hjälp på stort allvar. Vi behöver använda deras kunskaper och stödja deras kunskapsutveckling för att bygga en bättre stad. Deras arbete lägger grunden för begränsningar av kostnaderna i framtiden och hjälper oss att skapa ett tryggare samhälle. Som de skriver är den förbyggande insatsen ”den absolut billigaste och bästa” för både den enskilde och för samhället.

Det krävs en politisk framförhållning och mod att omfördela medel så att samtlig personal inom socialresurs kan känna trygghet och få arbetsro i deras viktiga arbete.

ANNONS

Akuta problem

Det finns många akuta problem. Ett är situationen i Nordstan och Brunnsparken där ungdomar samlas och där platserna fungerar som rekryteringsbaser för droghandel och olika former av kriminalitet. En stor grupp barn och unga i Göteborg lever i riskzonen för att utveckla en tung social problematik, inte minst gruppen pojkar och unga män, bland dessa de asylsökande som fått avslag och blivit papperslösa. Kvinnor, inte minst unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp vad beträffar våld och sexuella övergrepp. Det krävs också ett särskilt fokus på narkotika i krogmiljö där utvecklingen har varit negativ och i dess mest smärtsamma fall kan landa i prostitution.

Detta är bara tre tunga problemställningar bland många andra lika viktiga.

Behov av ökad kunskap

Avgörande är dock att kommunen satsar på ett förebyggande arbete som begränsar nyrekryteringen och som följer upp det akuta arbetet. Det finns också ett ökat behov hos socialtjänsten av ökad kunskap om våldsbejakande extremism, våld i namn av heder, könsstympning och förtryck, även våld i nära relation, liksom det finns behov av mer kunskap rörande föräldrar med social problematik, relationsproblem, samt barn och unga kvinnors utsatthet inte minst i stadens många utsatta områden.

En konsekvens av situationen i Göteborg som Social Resursförvaltning brottas med är den ökade arbetsbelastningen för anställda. Främst i områden där befolkningsutvecklingen varit snabb och många boende belastas av en svår social problematik. Till detta hör också att Social resursförvaltning inte nådde upp till de lönepolitiska målen de hade redan 2016. Stödassistenter och behandlingsassistenter är några yrkesgrupper som har drabbats. Även rekryteringssvårigheterna har ökat kännbart i förvaltningen.

ANNONS

Detta krävs en storsatsning – nu. Vi behöver våra socialsekreterare och alla som arbetar ute i fält mer än något annat för att verkligen möta behoven hos alla våra utsatta.

Tina Lundberg (FI)

sakkunnig i våld- och våldsförebyggande samt social utsatthet, Fi Göteborg, kommunkandidat för Feministiskt initiativ, Härryda

Lisbeth Larsson (FI)

professor em, landstingskandidat för Feministiskt initiativ, Västra Götaland

ANNONS