Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Socialt hållbart Göteborg ett av de viktigaste målen

Vi jobbar just nu brett för att det nya Göteborg ska bli en stad där det är närmare mellan människor, tryggt att röra sig och där det finns fungerande mötesplatser och liv mellan husen, skriver Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Det nya Göteborg, 11/11

Göteborg har onekligen stora utmaningar inför framtiden och en socialt hållbar stad är ett av de viktigaste målen i stadsplaneringen. Det är därför vi jobbar med att väva samman staden så att den ska bli mer sammanhängande. Vi verkar för en stad där det ska vara närmare mellan människor, en stad som ska bidra till ett hållbart och välfungerande samhälle. En stad där det är attraktivt och tryggt att röra sig i, med fungerande mötesplatser och liv mellan husen.

Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör

En kraftsamling för social hållbarhet i staden görs just nu i fyra fokusområden med utgångspunkt från Göteborgs Stads budgetmål om att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att arbeta med att minska boendesegregationen och planera för hälsofrämjande närmiljöer som berör alla stadens invånare.

Göteborgs Stad jobbar också med frågorna i andra forum, till exempel i insatsen Jämlikt Göteborg.

Men det är ett arbete som vi, precis som Lena Palm säger, inte kan göra ensamma. Och det är därför vi jobbar brett tillsammans med andra aktörer inom stadsutvecklingen.

Behöver hjälp

Vi bjuder in och tar del av den breda kompetens som finns på området. Inte bara för att vi måste lära oss mer, utan också för att det här är något vi inte kan göra ensamma. Den socialt hållbara staden är en fråga som berör många.

Lena Palm efterlyser kreativitet i flerfamiljshus på samma sätt som finns i egnahem. Här kan vi titta på exempel i Tyskland där det i flera städer finns byggemenskaper som innebär att folk går samman för att bygga sitt boende och i processen lägger grunden för en social sammanhållning. Göteborg har som mål att fem procent av marken som anvisas till bostäder ska vara till byggemenskaper.

Måste göra mer

Vi gör redan mycket för en hållbar utveckling i Göteborg, men vi måste göra mer och vi måste göra det bättre. Planeringen av den nya staden är en komplex uppgift som kräver lagarbete och utnyttjande av många kompetenser. Vi välkomnar Lena Palms initiativ och strävar efter att lära oss mer och att göra mer.

Agneta Hammer

stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad