Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att satsa expansivt på grön infrastruktur, bostadsbyggande, att bygga upp våra sargade försäkringssystem och äldrevård, är initiala steg för visa på politikens kraft och demokratins möjligheter. Det är i handling att bekämpa extremismens orsaker. Att inte göra detta är både ett svek mot de arbetslösa och en enkelbiljett ut ur Rosenbad 2022, skriver debattörerna. Bild: LEIF R JANSSON / TT
Att satsa expansivt på grön infrastruktur, bostadsbyggande, att bygga upp våra sargade försäkringssystem och äldrevård, är initiala steg för visa på politikens kraft och demokratins möjligheter. Det är i handling att bekämpa extremismens orsaker. Att inte göra detta är både ett svek mot de arbetslösa och en enkelbiljett ut ur Rosenbad 2022, skriver debattörerna. Bild: LEIF R JANSSON / TT

Socialdemokraterna har en skyldighet att investera oss ur krisen

Covid-19 har slagit oerhört hårt mot både Sverige och Europa. Idag presenterar vi en ny rapport som visar att offentliga investeringar är den bästa stimulansen för att dra igång ekonomin igen. Infrastruktursatsningar, höjd A-kassa, förstärkt kommunal välfärd och bostadsbyggande är vägen ur coronakrisen, skriver Daniel Suhonen och Anton Svensson, Katalys.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige ser redan högre ungdomsarbetslöshet än under den värsta perioden efter finanskrisen 2008. BNP-raset under andra kvartalet 2020 var det högsta uppmätta sedan vi började mäta BNP per kvartal 1980, och även om en liten återhämtning sågs redan tredje kvartalet, ser prognosen för hela 2020 år mörk ut. Allt detta åskådliggör det enorma behovet av att investera för att inleda en återhämtning som tar oss ur denna djupa kris. Socialdemokratin har en skyldighet att genomdriva denna politik.

Vi föreslår fyra satsningar för att tackla den skenande arbetslösheten, med satsningar på infrastruktur, höjd A-kassa, satsningar på den kommunala välfärden samt bostadsbyggande.

Enligt Konjunkturinstitutet ger expansiva offentliga investeringar hela fyra gånger så många nya jobb som motsvarande skattesänkningar.

Rusta upp infrastrukturen

För det första behöver vi se ett omfattande program för att rusta upp vår infrastruktur – reparationen av vårt befintliga nät tros vara mest effektivt då detta går att realisera snabbast. Detta är även en möjlighet att satsa offensivt för att tackla klimatkrisen genom att tidigarelägga byggandet av norrbotniabanan, höghastighetståg, bygga ut elnätet samt stödja investeringar i byggandet av förnybara energikällor.

Expansiva offentliga investeringar vilka förmår kombinera att täppa till potthåll i vårt lands bortglömda landsändar, ge avskedade arbetare nya arbetstillfällen, en bättre miljövänlig infrastruktur och billigare förnybar el, ger oss en chans att återbygga samhället på ett hållbart sätt som det vore dumdristigt att inte ta.

För det andra föreslår vi att man ytterligare höjer ersättningen i A-kassan. Regeringens höjning av A-kassan under pandemin är bra men långt ifrån tillräcklig för att nå sitt eget mål om 80 procent av lönen vid arbetslöshet – idag är ersättningsgraden 67,5 procent netto för en medelinkomsttagare. Att ytterligare höja ersättningen skulle ge Sverige höjda automatiska stabilisatorer vilka inneburit att samhällets konsumtion dalar mindre vid ökad arbetslöshet. Högern vill gärna påpeka att hög A-kassa ger högre arbetslöshet, utan att nämna forskningslitteraturen som finner att det går att kombinera höga ersättningsnivåer och hög sysselsättning förutsatt att man ställer krav på jobbsökande samt andra incitament vilka uppmuntrar till jobbsökande. Inte minst påvisar svensk nutidshistoria så sent som på 1980-talet att det går att kombinera höga ersättningsnivåer på närmare 90 procent och arbetslöshet på 2–3 procentenheter.

Högern vill gärna påpeka att hög A-kassa ger högre arbetslöshet, utan att nämna forskningslitteraturen som finner att det går att kombinera höga ersättningsnivåer och hög sysselsättning förutsatt att man ställer krav på jobbsökande samt andra incitament vilka uppmuntrar till jobbsökande.

För det tredje behöver vi se ökade satsningar på den kommunala välfärden, framförallt äldrevården. Om vi enbart ska ge äldrevården samma andel av kommunbudgeten som år 2000 kvalitet krävs tillskott på 20 miljarder, långt över de fyra miljarder man skött till i höstbudgeten för 2021. Äldrevårdens anställda utför idag tre gånger så många hembesök per arbetspass, något som inte kan förbises när man analyserar den höga spridningen och dödligheten bland våra äldre som nyttjar dess tjänster. Att därav börja återställa denna bristande vård måste vara grunden i arbetet med att dels höja kvaliteten i äldrevården, samtidigt som äldrevårdens höga arbetsintensitet innebär att närmast varje spenderad krona kan gå till fler anställda och bättre löner. I det långa loppet behöver både a-kassehöjningen samt äldrevårdssatsningarna finansieras via skatten då dessa är löpande kostnader, men under krisen görs det klokt att initialt innefatta dessa i expansiva satsningar för att sätta igång ekonomin.

Avtagande byggtakt

För det fjärde ser vi en oroande trend med avtagande byggtakt trots rekordhögt behov av bostäder. Vi såg redan innan pandemin att marknadskrafterna inte förmådde generera nog med bostäder till ett överkomligt pris. Under pandemin ser byggtakten ut att avta än mer vilket motiverar utökade stöd och lån till byggsektor. Vi föreslår att regeringen ser över förutsättningarna att införa långsiktiga lån med låg ränta åt byggsektorn och utökade investeringsstöd som på riktigt kan få igång byggandet av hyresrätter med en skälig hyra. Bristen på bostäder vi idag ser i våra storstadsregioner innebär en enorm ofrihet för yngre generationer som inte förmår flytta hemifrån utan välbemedlade föräldrar. Bostadsbristens negativa effekter på ekonomin via bristande rörlighet på arbetsmarknaden är erkänd av både fack och näringsliv.

Bekämpa extremismen

Socialdemokratin lyckades under 1930-talets djupa ekonomiska kris överbrygga krisen via offentlig konsumtion och investeringar, vilket inledde ett halvsekels reformering av ett förlegat klassamhälle. Ambitionsnivån kan inte vara lägre idag, pandemin har blottat klassamhällets råhet och massarbetslösheten sprider en maktlöshet som riskerar gynna missnöjesrörelser vilka livnär sig denna maktlöshet. Att satsa expansivt på grön infrastruktur, bostadsbyggande, att bygga upp våra sargade försäkringssystem och äldrevård, är initiala steg för visa på politikens kraft och demokratins möjligheter. Det är i handling att bekämpa extremismens orsaker. Att inte göra detta är både ett svek mot de arbetslösa och en enkelbiljett ut ur Rosenbad 2022.

Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys

Anton Svensson, rapportförfattare och ekonomhistoriker