Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Jan Björklund (L), partiledare

Sociala skyddsnät viktiga för fria rörligheten i EU

Att varje land garanterar ett socialt skyddsnät för sina medborgare är en förutsättning för att den fria rörligheten i Europa ska fungera. Liberalerna säger därför ja till att utveckla EU-samarbetet med den så kallade sociala pelaren, skriver Jan Björklund (L) och Tina Acketoft (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Europa står nu inför ett vägval: Ska vi stå starka tillsammans och lösa våra gemensamma utmaningar – eller bygga murar och samarbeta mindre. För oss liberaler är svaret självklart. I en värld där Trump motarbetar frihandel, där Putin skramlar med vapen och där Kina växer som ekonomisk stormakt, där behövs en stark liberal Europeisk union.

I helgen samlas EU:s ledare i Göteborg för att bland annat diskutera ökade ambitioner på det sociala området.

Sverige ska ta täten

Utvecklingen mot ett fördjupat samarbete drivs nu på av både Merkel och Macron. Vi menar att Sverige ska ta täten och vara en aktiv part i arbetet för ett utvecklat EU-samarbete. Bara tillsammans med andra EU-länder kan vi finna lösningar på gränsöverskridande frågor som miljö- och klimat, migration, terror och säkerhet.

Men EU behöver också öka sina ambitioner på det sociala området. Den ekonomiska krisen har satt sina spår. Globaliseringen skapar både vinnare och förlorare. Fattigdom, arbetslöshet och bristande framtidstro är en verklighet för många européer. Frånvaron av socialt skyddsnät för människor runt om i Europa har på senare år blivit alltmer framträdande. Den välståndsskapande marknadsekonomin måste kombineras med en social minimistandard i varje medlemsland om EU ska kunna bli en framgång på alla plan.

En grundläggande förutsättning

Liberalerna säger därför ja till att utveckla EU-samarbetet med grundläggande krav på sociala rättigheter, den så kallade sociala pelaren, vilken kommer att behandlas vid helgens toppmöte i Göteborg. Att varje land garanterar ett socialt skyddsnät för sina medborgare är en förutsättning för att den fria rörligheten i Europa ska fungera. Att länder som Rumänien och Bulgarien sviker sina medborgare skapar inte bara ett mänskligt lidande utan är också ett avgörande problem för det europeiska samarbetet. Den fria rörligheten måste värnas, och det kräver grundläggande social trygghet i varje land.

EU ska inte fungera som en socialtjänst för länder som struntar i att ge sina medborgare social trygghet. Tvärtom ska EU ställa krav på varje enskilt medlemsland att garantera goda levnadsvillkor för sina medborgare. Med den sociala pelaren får EU-kommissionen nu ett verktyg för att trycka på medlemsländerna till att göra sociala reformer som sedan följs upp och utvärderas. Det ska vara synligt hur medlemsländerna lever upp till den överenskomna standarden - eller om de inte gör det.

Anammar inte allt

Att Liberalerna stöder en social pelare innebär dock att vi kritiskt kommer att granska varje EU-förslag som läggs fram för att förverkliga pelarens intentioner. Vi kommer inte acceptera att nationell kompetens förs över på EU-nivå och vi värnar den fria rörligheten. Vi är därför kritiska till den rödgröna regeringens linje, vilken allt för mycket sammanfaller med LO:s när det gäller utstationerad arbetskraft. Vi säger även nej till förslag som innebär att EU i detalj ska besluta om hur varje lands föräldraförsäkring ska se ut.

Den sociala pelaren innebär inte att Rumänien och Sverige ska ha samma socialförsäkringssystem eller stödinsatser för arbetslösa. Det handlar istället om att EU ska stötta och driva på varje land att hålla en viss miniminivå. Människor ska inte behöva tigga på gatorna i främmande länder för att kunna försörja sina barn. Den som förlorar jobbet ska ha en skälig a-kassa. Alla nyblivna föräldrar ska ha rätt att vara hemma med sitt barn. Och kvinnor ska ha samma möjligheter som män på EU:s arbetsmarknad.

Självklart att samarbeta mer

Dessvärre kan vi konstatera att våra alliansvänner i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, sällar sig till dem som går på tvärs med ett fördjupat EU-samarbete. För oss liberaler är det i stället självklart att EU måste samarbeta mer för människors trygghet och stå starkt i en globaliserad värld.

EU står vid ett vägskäl, och vi i Sverige behöver bestämma oss för vilken riktning som är vår – och vilket sällskap. Åt det ena hållet går nationalister från Polen och Ungern, liksom Sverigedemokraterna. Det är missnöjets väg, kantad av splittring och nationella slagord om "Det egna landet först. I den andra riktningen får vi sällskap av Merkels Tyskland, Macrons Frankrike och många andra som höjer rösten för ett starkare EU. Där går vi som vill fortsätta framåt, som vill förbättra samarbetet och bygga ett starkt och demokratiskt EU.

Jan Björklund (L)

partiledare

Tina Acketoft (L)

EU-politisk talesperson