Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Biter bra. Anledningen till att så få röker beror inte på att människor byter till snus utan på den allt intensivare kampen mot rökningen, skriver debattörerna.

Snus skapar ett oerhört lidande

Gener och livsstilsfaktorer är vad som styr om vi skall bli sjuka. Inte det som generalsekreteraren för Svensk Snustillverkarförening Patrik Strömer skriver när han påstår att utredningen om ny tobakslagstiftning är full av dogmer och privatmoral, skriver plastik och käkkirurg Jan-Michaél Hirsch och övertandläkare Mats Wallström.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Tobaksutredningen, 1/9

Patrik Strömers argument är exakt desamma som representanter för tobaksindustrin alltid framfört; att det saknas grund för att hävda att snusning har negativa effekter på hälsan. I dag är det belagt att de flesta välfärdssjukdomar uppkommer av kända orsaker där tobaksbruk, riskbruk av alkohol, för lite motion och ohälsosamma matvanor är de främsta faktorerna. Detta slog Socialstyrelsen fast 2011.

I förespråkarnas ”hälsosamma” drog snus har man, läs noga, identifierat drygt 3 000 olika kemiska substanser där 23 är cancerframkallande. Nu är det inte bara cancer som är problemet utan högt blodtryck, diabetes typ 2, foster som dör innan förlossning samt för tidiga födslar. De två första är definitivt en del av våra välfärdssjukdomar, de två senare är ett stort trauma för dem som glatt sig över att bli föräldrar.

Allt detta och mycket mer kring snus och tobak finns dokumenterat i en stor mängd vetenskapliga artiklar och alla granskade innan publiceringen. Alla snusare som får cancer i munnen dör inte, men alla drabbas av ett oerhört stort lidande.

Att jämställa med heroin

Att tobaksbruk är av ondo presenterades redan 1954 i en studie där rökande brittiska doktorer förkortade sitt liv med sju år jämfört med icke rökande kollegor. Orsaken var bland annat de cancerframkallande ämnen som finns i cigaretter. Den ”viktigaste” substansen är nikotin som är den mest beroendeframkallande drogen vi känner till, att jämställa med heroin. Man kan säga att nikotin är det ”bruna guldet” för tobaksindustrin. En produkt som när hjärnans belöningssystem väl har fått smak, måste förses med om och om igen annars får vi abstinens och mår fruktansvärt dåligt. Är man väl fångad på kroken är man fast som livstidkund. Vilken affärsidé!

Anledningen till att så få röker beror inte på att människor byter till snus utan på den allt mer intensiva kampen mot rökningen av Svenska Läkarsällskapet där 2025 satts som det år Sverige skall vara rökfritt. Samtidigt marknadsför tobaksindustrin sina produkter hårt för att rekrytera snusare och bevara lönsamheten. Tyvärr har tobaksindustrin haft framgång och därför ökar antalet snusare. Vi är tacksamma för att folkhälsoministern och myndigheter arbetar med frågan för allas vårt bästa.

Jan-Michaél Hirsch

professor emeritus, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet och käkkirurg enheten för plastik- & käkkirurgi Akademiska sjukhuset Uppsala

Mats Wallström

odontologi doktor, övertandläkare Specialistkliniken för Käkkirurgi Göteborg, Folktandvården Västra Götaland