Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Rikard Ljunggren, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg

Snedvriden konkurrens gynnar inte hyresgästerna

Vi understryker vikten av likabehandling från staden, oavsett huvudman. Vi ser inga hållbara argument i AB Framtidens svar varför de ska få fördelar på bekostnad av det övriga näringslivet, skriver Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Nya bostäder, 1-2/3

Just på grund av att AB Framtiden tillämpar strikt kötid, uppstår behovet att skapa förtur för särskilda grupper. Nyanlända göteborgare har inte en chans att få lägenhet i det kommunägda beståndet. För det krävs en väntetid på i snitt 5,5 år. De senaste fyra åren har antalet lägenheter som lämnats till Boplats från AB Framtiden minskat med 20 procent. Under samma period har antalet bostadssökande ökat med 30 procent.

Privata hyresvärdar står för hälften av lägenheterna på Boplats och i det beståndet finns möjlighet för den som precis flyttat hit att få en lägenhet utan tidigare kötid. Det löser många problem för staden, som annars tvingats undanta ännu fler lägenheter från den öppna hyresmarknaden.

Dominerar marknaden

I dag ägs hälften av alla hyresrätter i staden av en koncern: AB Framtiden. Med en sådan dominans på marknaden är det rimligt att det kommunägda bolaget tar det främsta sociala ansvaret, utan fördelar eller motprestation från stadens förvaltningar. Särskilt om det innebär att andra aktörers byggprojekt prioriteras ned och tar längre tid. Är det dessutom så, som Framtiden skriver, att det innebär att det är nya hyreskaserner i stadens ytterområden som ska byggas, strider det mot den av fullmäktige beslutade översiktsplanen och utbyggnadsstrategin, som säger att staden ska byggas inifrån och ut, med blandade upplåtelseformer.

Stadens politiker är naturligtvis fria att besluta vilka ägardirektiv, uthyrningspolicyer och budgetmål som ska gälla för de kommunägda bolagen. Men det får inte ske på bekostnad av en jämlik konkurrenssituation. Framtidens stad har inte bara ett kommunalt AB framför sig.

Rikard Ljunggren

ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna Göteborg