Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Snabbprivatisering löser knappast problemen

Vi rödgrönrosa tar hemtjänstens utmaningar på största allvar och vill se en förändring snarast möjligt. En snabbprivatisering som urholkar arbetsvillkoren är knappast lösningen, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Privat Hemtjänst, 8/9 och 16/9

Maria Rydén (M ) och David Lega (KD) slår envist vakt om privatiseringar som enda lösning på hemtjänsten problem. Detta trots att inget pekar på att en privatisering av hemtjänsten skulle öka kvaliteten.

Det var få som förutspådde att en utförsäljning av hemtjänsten skulle innebära så många frågetecken. Men efter hand har det blivit glasklart att det finns många luckor i den tunna utredningen. Vi rödgrönrosa saknar bland annat kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser för personalen. De borgerliga partierna fortsätter däremot bara att blunda och skynda på införandet. Privatiseringen ska ske till varje pris.

Ett hårt slag

Tvärt emot vad de borgerliga partierna ofta hävdar visar Kommunals jämförelser att löner och anställningsvillkor är sämre inom privat äldreomsorg. Exempelvis är det fler som ofrivilligt arbetar deltid och har osäkra anställningar. Dessutom saknar ett flertal av hemtjänstföretagen kollektivavtal vilket försämrar arbetsvillkoren och försvårar insynen. Ett hård slag mot en kvinnodominerad yrkesgrupp.

Rydén tar upp SKL:s statistik som visar att nöjdheten är låg inom hemtjänsten i Göteborg. Vi håller självklart med om att vi måste förbättra kvaliteten och öka nöjdheten. Det är därför vi har satsat extra resurser och dragit igång ett gediget förändringsarbete inom hemtjänsten.

Löjeväckande

Frågan är snarare hur de borgerliga partiernas nedskärning inom äldreomsorgen ska öka nöjdheten? I deras budget föreslår de nämligen en besparing på äldreomsorgen – samtidigt som de vill införa en illa underbyggd privatisering. Ett löjeväckande sätt att angripa problemen.

Den borgerliga snabbprivatiseringen genomförs slarvigt och riskerar att rasera hemtjänsten och drar med sig personal och äldre i fallet. Hemtjänsten förtjänar bättre än att vara experimentverkstad för borgerlig politik.

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd Göteborg