Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi välkomnar fler stödfunktioner i våra pedagogiska verksamheter, men under förutsättningen att det inte blir kortvariga tidsbegränsade insatser utan uppföljning, skriver debattörerna.
Vi välkomnar fler stödfunktioner i våra pedagogiska verksamheter, men under förutsättningen att det inte blir kortvariga tidsbegränsade insatser utan uppföljning, skriver debattörerna.

Snabba cash löser inte skolans långsiktiga problem

Att komma med politiska inspel och kortvariga stadsbidrag löser inte den skolsociala problematiken. Förändring inom skolan tar tid och kan inte mätas i vare sig budget eller i mandatperioder utan behöver mätas över hela skolåldern, skriver Daniel Goncalves Ling från Akademikerförbundet SSR Göteborg och Bülent Maksimov, Vision.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

7/5 Ny miljardsatsning för att lyfta lärarnas miljö i utsatta skolor

För att få en likvärdig skola över hela landet oavsett stad eller stadsdel måste vi stärka där förutsättningarna är som svårast. Fram till den punkten kan vi instämma med det Axel Darvik (L) uttrycker i sin artikel.

Vi i Akademikerförbundet SSR och Vision håller med om tanken att lärare skall få vara lärare men är det verkligen rätt väg att gå att ha socialpedagoger som heltidsmentorer? Har Darvik funderat på vilka andra kompensatoriska funktioner som redan finns i skolan och som faktiskt syftar att främja barn och ungas lärande? Har han funderat över hur man kan stärka de funktioner som finns med redan upparbetade relationer mellan elever, hemmet och skolan?

LÄS MER: Skolans utmaningar behöver mer än 100 dagar för att lösas

Att komma med politiska inspel och kortvariga stadsbidrag löser inte den skolsociala problematiken. Det bör finnas en politisk strävan att arbetet med skolan skall vara både långsiktigt och grundat i beprövade metoder. Att fördela 1,2 miljarder under en treårsperiod är inte enligt vår mening att tänka långsiktigt. Elever spenderar 10 år i grundskolan och de tre åren som extra resurser skjuts till är inte ens en tredjedel av barnens skolår. Det väcker också en del frågor. Under vilken del av skolåren ger dessa 1,2 miljarder bäst effekt? Skall dessa socialpedagoger användas för att släcka ”bränder” i det högre åldersspannet? Eller skall det strävas efter satsningar i de tidiga skolåren där förebyggande arbetet ger bäst långsiktig effekt?

Direkt verklighetsfrånvänt

Darviks utspel om att skolan skall satsa på att nyanställa socialpedagoger kortsiktigt blir för oss direkt verklighetsfrånvänt. Detta då Göteborgs stads grundskoleförvaltning, där Darvik sitter som nämndens ordförande, har rationaliserat bort resurser för elevhälsans professioner samt minskat antalet lärare på socioekonomiskt utsatta skolor under de senaste två åren.

LÄS MER: 100 bortkastade dagar med Axel Darvik

Det har i staden nyligen presenteras framgångsfaktorer för vad som krävs för en fungerande skola. I detta lyfts faktorer som relationer till eleverna, låg omsättning bland personal och trygga arbetsgrupper. Kontinuitet är en förutsättning för att barn och unga skall skapa trygga och bärande relationer. Även Skolverket säger att tillitsfulla relationer mellan lärare och elever är avgörande för studiero, trygghet och motivation. När Darvik vill avlasta det sociala samspelet från lärarna riskerar vi att de ömsesidiga samarbetsinriktade samtalen mellan lärare och elev uteblir.

Motsatt effekt

Att gå in med tillfälliga medel som möjliggör stödfunktioner under ett kort tidsspann riskerar att ge motsatt effekt för våra barn och unga. Att under perioder av sin studietid ha tillgång till gott emotionell och socialt stöd för att sedan på grund utav ekonomisk nyckfullhet bli av med stödet leder sannolikt till att barn och unga i utsatta situationer tappar tilltro till samhället.

LÄS MER: Axel Darvik (L): Låt vaccinerade gå på fotboll

Axel Darvik, är det inte dags för er politiker att ta ett långsiktigt ansvar och sätta er in hur vi tillsammans kommer åt de utmaningar vi står inför inom skolan som en psykosocial arena? Utifrån vad som kan utläsas i din text så tror vi att du har en god förståelse för den del av problematiken som är lärarnas upplevelser, men vi är övertygade om att lösningen inte är den du presenterar.

Vi välkomnar fler socialpedagoger, beteendevetare, skolkuratorer, skolsocionomer och andra stödfunktioner i våra pedagogiska verksamheter, men under förutsättningen att det inte blir kortvariga tidsbegränsade insatser utan uppföljning.

Våra professioner som redan finns i skolan är akademiker som besitter beprövade kunskaper och metoder. Låt hellre dessa funktioner få mer tid och möjlighet att göra skillnad i skolan.

Våra professioner som redan finns i skolan är akademiker som besitter beprövade kunskaper och metoder. Låt hellre dessa funktioner få mer tid och möjlighet att göra skillnad i skolan. Förändring inom skolan tar tid och kan inte mätas i vare sig budget eller i mandatperioder utan behöver mätas över hela skolåldern.

Daniel Goncalves Ling, Akademikerförbundet SSR Göteborg.

Bülent Maksimov, Vision