Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Redan 2016 fattades tio miljoner kronor för att alla ansökningar som uppfyllde kriterierna skulle fått stöd, skriver bland andra Lars-Olof Karlsson (MP).

Snåla inte på Göteborgs kulturliv

För att det viktiga och fria kulturlivet i Göteborg ska ha förutsättningar att utvecklas behövs flera åtgärder, men framförallt mer pengar, skriver Lars-Olof Karlsson (MP) och Anna Sibinska (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det fria kulturlivet är vitalt för Göteborg som en levande och inspirerande stad. Kulturen ger upplevelser och bildning, fördjupar tänkandet och får nya idéer att växa. Miljöpartiet vill ge människor förutsättningar att utveckla sin kreativa och skapande kraft.

Men en rapport från kulturförvaltningen visar att villkoren försämras för det fria kulturlivet i staden; Higabs hyresmodell slår hårt mot konstutövare, det saknas scener och mötesplatser och alltfler kvalificerade ansökningar kommer in till en projektstödsbudget som inte växer.

I förhållande till sin befolkning satsar Göteborg 36 miljoner kronor mindre än Stockholm

Redan 2016 fattades tio miljoner kronor för att alla ansökningar som uppfyllde kriterierna skulle fått stöd.

I förhållande till sin befolkning satsar Göteborg 16 miljoner kronor mindre än Malmö på det fria kulturlivet, jämfört med Stockholm 36 miljoner kronor mindre. Rapporten pekar på en reell risk att fria konstutövare väljer bort Göteborg.

Bryt trenden

För att vända trenden behövs flera åtgärder.

1. Diskussionen om Higabs hyressättning måste komma till en uppgörelse där bolaget tillåts sätta lägre hyror för ateljéer och liknande lokaler.

2. I stadsplanering måste kulturperspektiv in tidigt. Fler mötesplatser och scener, mer jämnt fördelade i staden, behöver komma till. Vi har en idé om kulturnoder – tänk kulturhus med utökat uppdrag – som vi tror skulle gynna utvecklingen.

3. Men framförallt behöver budgeten för det fria kulturlivet öka. En omfördelning av resurser inom kulturförvaltningen behövs, inte minst med tanke på att Göteborgs museiorganisation börjar bli större än vad staden kan bära. Göteborg är Sveriges största kommunala museiorganisation, jämförbar med några av de stora nationella museerna mätt i antal besökare och föremål i samlingar. Dessutom står museerna inför stora investeringar i ny-, om- och tillbyggnader.

4. Stödet från region och stat till museerna har minskat över tid. Den trenden måste brytas. Och vi måste våga tänka nytt om museerna. Om ett större ansvar från Västra Götalands regionen och staten kräver att huvudmannaskapet övergår till regionen ska det kunna diskuteras. Likaså vill vi öppna för att näringslivet involveras mer och att staden mer konsekvent arbetar för att dra EU-medel till såväl museerna som kulturlivet i stort.

Med dessa förslag vill vi förbättra förutsättningarna för ett blomstrande kulturliv i vår stad och öka möjligheterna för människor i alla åldrar att del av konst och kultur.

Lars-Olof Karlsson (MP)

ledamot i Göteborgs stads kulturnämnd

Anna Sibinska (MP)

ordförande för Regionteater Väst och riksdagskandidat