Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Snäv syn på vetenskap behöver utvecklas

Ska vi kunna lösa de problem som Sveriges sjukvård står inför är det absolut nödvändigt att utveckla den nuvarande snäva vetenskapssynen till något mera omfattande, skriver professor Karin Dahlberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Evidens i vården, 30/6, 7/7

Matematik är en fantastisk gåva till mänskligheten. Siffrornas exakthet slår allt annat i världen. Så låt oss enas om att när denna exakthet kan utnyttjas så blir kunskapen mycket stark. Ett problem är att åtskilligt som rör den mänskliga existensen inte är överförbart till siffror. Och då faller exaktheten.

Ett annat problem är att den vetenskapssyn som bygger på matematik också förespråkar att komplexa företeelser ska isoleras från sina sammanhang och brytas ned till sina minsta beståndsdelar för att kunna studeras. Och då faller exaktheten samman igen, för även om dessa små beståndsdelar kunde studeras exakt så är ändå inte den kunskapen överförbar till den komplexa mänskliga helheten.

Behövs fler metoder

Därför behövs flera olika vetenskapliga metoder, där forskningen och metodvalen styrs av sina syften och forskningsobjekt – och inte av en närmast religiös övertro på en enda metods överlägsenhet.

Barnläkaren Mats Reimers reaktion på vår debattartikel visar varför vårt inlägg är viktigt. Ska vi kunna lösa de problem som Sveriges sjukvård står inför är det absolut nödvändigt att utveckla den nuvarande snäva vetenskapssynen till något mera omfattande, som förmår att möta och hantera den komplexitet som präglar dagens livssituation och de hot mot hälsan som råder.

Det mätbara räcker inte

Då kan vi inte nöja oss med att bara undersöka det som är mätbart. För vad ska vi i så fall göra med allt det mänskliga som inte kan överföras till siffror? De i dag förekommande strategierna innebär att antingen lämnas dessa företeelser därhän, eller görs trots allt försök att förvandla dem till siffror. Båda strategierna är ovetenskapliga och omänskliga, och får just de ödesdigra effekter för sjuka människor som vi pekade på i vår artikel.

Då räcker det inte med raljerande, osakliga och personliga påhopp eller falska beskyllningar och insinuationer. Då behövs istället seriösa vetenskapsteoretiska analyser och vederhäftiga diskussioner om vetenskapens både förtjänster och brister.

Karin Dahlberg

professor i vårdvetenskap