Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sluta skönmåla Kortedala och Bergsjön

Ni rödgröna följer budgeten slaviskt i alla lägen! Är det inte dags att ni ser de enorma behov som finns i Kortedala/Bergsjön? När ni lägger budgetar för miljarder på evenemangsstråket så följer ni dessa inte lika slaviskt, skriver Håkan Lundqvist (K).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Geråshallen, 8/12, 18/12 och 20/12

Ni rödgröna målar upp en vacker tavla av framförallt Bergsjön och jag känner inte igen mig. Ni försöker komma undan frågan om Geråshallen med att hänvisa till att verksamheten inte ingår i stadsdelens kärnuppdrag. Kaféverksamheten läggs ned och gruppträningar för olika inriktningar har en osäker framtid och beror helt på hur IoFF (Idrotts och Föreningsförvaltningen) organiserar sin verksamhet efter den 1 april nästa år. Lördagsöppet försvinner. Priserna stiger för träningskort.

I en motionsanläggning med en socialt viktig mötesplats i ett av Göteborgs mest utsatta område ”sparar” ni rödgröna en struntsumma på mellan 0,5–1 miljon kronor per år. Det är bara att fråga personal eller alla som tränar där hur mycket nuvarande verksamheter betyder. På sikt kommer det att betyda slöseri med mänskliga resurser och ännu mera köpt vård!

Underskattar väljarna

Det är snart valtider och då sätter de rödgröna bästa betyg på sig själva. Och underskattar sina väljare. Det vore mer klädsamt om ni lät folket betygsätta er i valet. Jag undrar vilket betyg ni skulle få av de 20-talet lärare från Backegårdsskolan som krävde mer pengar av er på SDN-mötet den 28 nov. Dom var oroliga över att flera lärare sagts upp och ett bra kollegium kan komma att slås sönder. Många elever har bytt skola och lärare sagts upp. Lärarna beskrev att läget är akut och att det måste göras något nu. Ni är skyldiga dem ett svar.

I kommunens nyligen utkomna jämlikhetsrapport för 2017 ”Skillnader i livsvillkor i Göteborg” står på sid 3 :”I den här rapporten kan vi läsa att den socioekonomiska segregationen fortfarande är både påtaglig och allvarlig. Sedan förra rapporten 2014 har skillnaderna på många områden förvärrats.”

Skillnader i medelinkomst har ökat från cirka 190 000 kronor år 1992 till att vara nästan 600 000 kronor i dag. Lägsta lön finns i Östra Bergsjön och högsta lön i Långedrag. Skillnader i medellivslängd är 9,1 år för män och 7,5 för kvinnor. Rapporten har undersökt hur tilliten till andra människor är i olika områden i Göteborg och den är lägst i Bergsjön. 55 procent har där tillit till andra människor! Simkunnigheten är lägst i Bergsjön och Kortedala bland ungdomar. Trångboddheten är också stor.

Stora klasskillnader

Ni skriver att skolresultaten i Östra Göteborg ökar för tredje året i följd. Tillåt mig tvivla innan ni visat resultaten. Hur är de i Kortedala/Bergsjön som vår debatt skulle handla om? Gamlestaden och Utby spelar i en helt annan division. Klasskillnaderna mellan dessa stadsdelar är stora.

Om vi tittar på Bergsjöskolans 6:or och 9:or VT 2017 så hade ungefär var fjärde elev godkänt i alla ämnen (enligt SiRiS, Skolverket). På Utmarksskolan i Kortedala är motsvarande siffra ungefär var tredje elev och bland 6:orna var femte elev! På Sandeklevsskolan hade var sjätte elev i åk 6 godkänt i alla ämnen (GP 23/6 och 1/11 2017)! I genomsnitt har sju av tio elever i åk 9 godkänt i alla ämnen i kommunens skolor(SiRiS). Det finns bättre skolresultat!Jag visar de här låga resultaten för att belysa vikten av stora satsningar i våra skolor!

Apropå det nya Kulturhuset i Bergsjön som ska börja byggas under 2018 vill jag påpeka att det redan minskats med en tredjedel i yta och på pengar som kommer att minska på både personal och öppettider som var planerade från början.

Eftersom ni rödgröna ”glömde” bort Kortedala i ert svar så vill jag påminna om några saker som kom fram på senaste SDN-mötet den 19/12: fyra tjänster (två miljoner kronor) ska bort från kulturskolan, två miljoner ska bort från fritidsgårdarna samt resursnämndsuppdraget på två miljoner kronor eftersom delar av biblioteket har flyttas till Världslitteraturhuset i Gamlestaden. Budgeten för kultur och fritid blir nio miljoner kronor mindre nästa år! Kortedala bibliotek ska flyttas till mindre lokaler.

Ni rödgröna följer budgeten slaviskt i alla lägen! Är det inte dags att ni höjer blicken från mötesborden och ser de enorma behov som finns i Kortedala/Bergsjön? När ni lägger budgetar för miljarder på evenemangsstråket så följer ni dessa inte lika slaviskt?! Våra behov ska komma i första hand och bestämma budgeten. Ett annat Göteborg är både möjligt och nödvändigt!

Håkan Lundqvist (K)

Kommunistiska partiet, besökare av Geråshallen och boende i Kortedala