Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Kulturlivet är komplext och sårbart. Försvinner en del rubbas hela ekosystemet. Ett tydligt exempel är GWO som har stor betydelse både lokalt i Göteborg och för hela landets musikliv, skriver Helena Wessman och Eva Bojner Horwitz. Bild: Mira Åkerman, Anders Hofgren, Magnus Länje
Kulturlivet är komplext och sårbart. Försvinner en del rubbas hela ekosystemet. Ett tydligt exempel är GWO som har stor betydelse både lokalt i Göteborg och för hela landets musikliv, skriver Helena Wessman och Eva Bojner Horwitz. Bild: Mira Åkerman, Anders Hofgren, Magnus Länje

Sluta påstå att vi inte har råd med kulturen

Kulturbudgeten i Göteborg har inför 2020 minskats drastiskt. Bland åtgärderna märks kraftigt sänkta verksamhetsbidrag till Folkets Hus i Hammarkullen, Angeredsteatern och Göteborg Wind Orchestra, GWO. Hela verksamheter sätts på spel och risken är stor att kulturlivets känsliga ekosystem lider obotlig skada, skriver Helena Wessman och Eva Bojner Horwitz.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med respekt för svårigheterna att åstadkomma en budget i balans, hävdar vi att Göteborgs stads besparingar på kulturområdet är kontraproduktiva. Kulturen är ett av samhällets fundament och har avgörande betydelse för människors livskvalitet och vår förmåga att rationellt och empatiskt hantera komplexa orsakssamband.

I en tid då samhället och mänskligheten står inför stora, för att inte säga enorma utmaningar, borde det i stället vara självklart att satsa på kultur. Konstnärliga upplevelser stärker vår inlevelseförmåga och ökar vår kreativitet. Konsten skänker glädje och ingjuter hopp.

I november 2019 presenterade världshälsoorganisationen WHO sin första rapport inom området kultur och hälsa. Det är den hittills största sammanfattande evidensbaserade rapporten gällande ”Arts and Health” i världen.

Flera positiva effekter

WHO-rapporten visar att musik, dans och andra kulturella aktiviteter har positiva emotionella, fysiologiska, sociala och kognitiva effekter på människors hälsa. Rapporten går systematiskt igenom studier där synergieffekter lyfts – till exempel att musikskapande förbättrar språkinlärning, läsförmåga, koncentrationsförmåga och känsloförmåga. Vi glömmer ibland bort att kulturen tränar vår känsloavläsning. Att känna empati och medkänsla är avgörande och viktiga värden som bidrar till att vi kan utveckla ett mer medmänskligt samhälle. Eftersom all mänsklig utveckling beror av samspelet mellan miljö och genetik så behöver vi ta ansvar för att utveckla gynnsamma samhällsmiljöer där kulturen får sin självklara plats. Vi kan inte längre hävda att vi inte har råd att satsa på kulturen.

Vi kan inte längre hävda att vi inte har råd att satsa på kulturen

Kulturlivet är komplext och sårbart. Försvinner en del rubbas hela ekosystemet. Ett tydligt exempel är GWO som har stor betydelse både lokalt i Göteborg och för hela landets musikliv.

Mot bakgrund av aktuell forskning och ovanstående exempel hävdar vi att Göteborgs stad bör dra tillbaka besparingarna inom kulturlivet. Satsa i stället! Ett samhälle som ser till att det erbjuds fler musik- och kulturupplevelser i befolkningen kan dessutom stimulera en god utveckling av psykisk hälsa. Vi kan inte längre hävda att vi inte har råd att satsa.

Helena Wessman, rektor Kungl. Musikhögskolan, tidigare vd och konstnärlig chef Göteborgs Symfoniker

Eva Bojner Horwitz, professor i musik & hälsa vid Kungl. Musikhögskolan